#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Uw mening

049 Groeiende Joodse vraag naar Bijbels

Een groeiend aantal Joden uit heel de wereld vraagt nu om Bijbels aan de organisatie Israël en de Bijbel. Dat wordt gemeld in haar blad IB Magazine. De aanvragen komen bidden via de site www.jewishtestimonies.com. Per maand zijn er nu ruim drieduizend bezoekers en worden getuigenissen op video twaalfduizend keer bekeken.

Enquête: 049-Moeten christenen actief betrokken zijn bij het ‘thuisbrengen’ van Joden?

“Via het wereldwijde web bereiken wij Joodse mensen die we anders nooit zouden ontmoeten“, zegt David van Wijck van de op Bijbelverspreiding onder Joden gerichte organisatie. Een deel van de verzoeken komt uit landen met kleine Joodse gemeenschappen. “Maar we krijgen ook aanvragen van Joodse mensen die in het openbaar, wegens sociale druk, geen Bijbel zouden durven aannemen.”

Israël en de Bijbel wil het aantal talen voor de website uitbreiden om nieuwe Joodse groepen te bereiken. Er wordt nu gewerkt aan een Hebreeuwse vertaling, maar er wordt ook gedacht aan Duits, Frans en Jiddisch. Wegens toenemend antisemitisme en de aanslagen in Frankrijk en België verwacht de organisatie dat steeds meer Joden op zoek zullen gaan naar antwoorden op levensvragen.

Van Wijck wijst er op dat Jiddisch vooral wordt gesproken in de orthodoxe gemeenschap. “Aangezien die zeer gesloten is, is het erg moeilijk hen te bereiken met Gods Woord. Het internet is voor deze groep een gemakkelijke manier om in het geheim meer over de Here Jezus te weten te komen.”

Behalve Bijbelaanvragen komen et ook inhoudelijke vragen binnen via de site. En getuigenissen van en over Joden die Christus vonden als hun Verlosser. “Zo zijn we al langere tijd in gesprek met een Hongaarse jongen. Vanwege de verschrikkingen die zijn familie meemaakte in de Holocaust, hebben zijn ouders hem pas op zijn achttiende verteld dat hij Joods is (…). Nu wil hij graag weten waarom Jezus de Messias is. Onlangs heeft hij ook een Bijbelset aangevraagd voor zijn ernstig zieke vader.”

En een vrouw uit Columbia liet weten zonder rabbijn te willen studeren in de Bijbel om te zien of de Messias nu wel of niet is gekomen. Op haar aanraden heeft ook haar in China wonende broer een Bijbel gevraagd.

Reageren


Gea Bijl

24-05-2016 11:53
WOW! Wat een mooi bericht is dit. De Bijbel zegt ook dat onze Heer met de Joden Zijn eigen weg zal gaan, dit lijkt mij daar een heel mooi voorbeeld van - het maakt me heel blij. In onze kerk wordt nog altijd de dienst begonnen met "Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en NOOIT loslaat wat Zijn hand is begonnen.." Hij is ook met het volk Israël ooit begonnen, Hij zal het vol-eindigen, op Zijn unieke manier! Oh Heer, wat geweldig dat U zo trouw bent!

baruch

24-05-2016 09:36
Dit werk steun ik financieel al vele jaren.