#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Uw mening

049 ‘Term ‘vissers en jagers’ fout gebruikt’

Na directeur Ton Stier, van het zich op Bijbelverspreiding onder Joden richtende Israël en de Bijbel, heeft nu ook Peter Slagter (foto inzet) zich gekeerd tegen de uitleg van de term ‘vissers en jagers’ door christenen die zoveel mogelijk Joden naar Israël willen transporteren. Ook volgens Slagter, die talloze Schriftplaatsen aanreikt, betekent de term het tegenovergestelde van wat de zich Israël-vrienden voelende mensen zeggen, schrijft Slagter in het blad Amen.

Uw mening: 049-Moeten christenen actief betrokken zijn bij het ‘thuisbrengen’ van Joden?

Hij doet dat naar aanleiding van de documentaire ‘Breng de Joden Thuis’ van de EO in maart, die nogal wat stof deed opwaaien. De titel was ontleend aan een gelijknamige actie met de insteek dat God ‘vissers en jagers’ geboden heeft Joden terug te (laten) brengen naar het land Israël, vooral uit Rusland en Oekraïne. Actievoerders lijken daar een naar dwang neigende vorm van overredingskracht niet te schuwen.

Maar de Bijbel laat volgens Slagter zien dat God ‘vissers en jagers’ juist gebruikte om het volk uit het land te verdrijven. De woorden worden tegenwoordig dus precies andersom gebruikt, zegt de auteur. Ook de in de documentaire geventileerde opvatting dat de Messias komt als Joden uit de hele wereld – gedwongen of niet – in het land terug zijn, vindt geen genade in de ogen van Slagter. Het herstel van Israël begint volgens hem bij de terugkeer van de Here Jezus. Dan gaat het ook niet om terugkeer van alleen de Joden (twee stammen, Juda en Benjamin), maar om ‘gans Israël’, de twee en de tien stammen. En het betreft dan een ‘gelovig overblijfsel’ van het volk, na een grote verdrukking. Slagter verwijst naar Ezechiël 20:34-37. “Onder de zegenrijke heerschappij van de Vredevorst zal Israël dan volledig beantwoorden aan het doel van God om ‘een Koninkrijk van priesters en een heilige natie’ te zijn”. schrijft Slagter.

Reageren


GerritAllah

23-05-2016 11:09
Plausibele aanname, al krijgt het volk Israël daarin teveel eer. De halsstarrige Joden zullen volgens de HEER Jezus Christus zich pas gaan bekeren, nadat ' de volheid der heiden volkeren' is ingegaan. Ondertussen leven we nog in de genadetijd, waarin we sinds deze eeuwwisseling een sterkere toename van Messias-beleidende Joden gezien hebben dan ooit tevoren.
Datzelfde kan gezegd worden van Moslims, die zich -veelal via dromen en visioenen waarin de HJC Zich aan hen als zodanig bekend maakte- stelselmatig tot de levende God bekeren. Op grond van De Bijbelse Apocalyps verwacht ik dan ook, dat met de papieren versie van DPK (De ParallelKoran) De Islam zijn bestaansrecht verliest. Daarna zal er er een massale bekering van Moslims ten gunste van het Christelijke geloof komen, met als gevolg een beschaamd staande Israëlische gemeenschap, die zich links en rechts qua geloofsbereidheid ziet gepasseerd worden door hun aartsvijanden. Bij de levende God gaat het niet om de macht of het hebben, maar om het zijn in Christus. ie van Hem geen kind wil zijn, blijft met lege handen achter en rest de hel. Foutje, bedankt? Daarnaast geloof ik in het komende 1.000 jarige vrederijk waarin De HJC aan het hoofd zal staan en geen tussenpaus...