#Tb 15 euro gift
Enquête: 102-Mogen christenen organen afstaan? Ja Nee

Uw mening

003 ‘Evolutie kinderboek’ genomineerd als theologieboek

Het kinderboek ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’ van Corien Oranje (foto), dat eerder nogal wat stof deed opwaaien, loopt kans het beste theologieboek van het jaar te worden. Dat meldt het Nederlands Dagblad, waarvan de theologierecensent, evenals die van Trouw, in de jury zit. Er zijn vijf genomineerden voor de onderscheiding, die wordt uitgereikt tijdens de Nacht van de Theologie op 25 juni.

Aan het boek werkte ook wetenschapper Cees Dekker mee. Het is een pleidooi voor geloof in evolutie en werd onlangs gepresenteerd in de Evangelische Hogeschool (EH) door uitgever Jongbloed. Dat kwam de EH op kritiek in christelijke kring te staan, omdat de school ooit werd opgericht om onder meer juist de evolutie op Bijbelse gronden te bestrijden. Maar sindsdien is er volgens directeur Els van Dijk nogal wat veranderd en is het nu tijd om studenten zowel de evolutie als de schepping (in zes dagen) voor te houden. Volgens Dekker en Oranje gaan evolutie en geloof in de Schepper samen.

Het beste theologieboek moet een bepaald theologisch thema toegankelijk maken voor een breed publiek. Behalve dat van Oranje zijn ‘Vreemdelingen en priesters’ van Stefan Paas, ‘Waar blijft de tijd’ van Erik Borgman (r.k.), ‘Anders Leven’ van Thomas Quartier en ‘Woestijnvaders’ van Mattias Rouw genomineerd.

Uw mening: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. JA of NEE!

Reageren


Josef

05-06-2016 05:43
Deze "top"nerd en vele christenen weten niet waarover zij praten.
Het hele scheppings verhaal staat in de Bijbel van dag tot dag beschreven, maar mensen willen graag "wetenschap"en Bijbel mengen om het aannemelijker te maken voor eigen gewin.
Hiermee wordt de slang weer geëerd, want gij zult wijsheid hebben gelijk, God, en dat is juist hij wil de mens op een dwaalspoor brengen.
Niet de Almachtigheid van God willen zij bewijzen maar hun eigen grootheidswaanzin.

Jan

23-05-2016 06:20
Het kinderboek 'Het geheime logboek van topnerd Tycho' staat in de top 5 van beste theologische boek van het jaar. Terecht?

Logos Instituut denkt van niet:

(1) http://logos.nl/funest-voor-het-kinderlijke-geloof/
(2) http://logos.nl/kinderen-raken-erdoor-in-verwarring/
(3) http://logos.nl/educatief-kinderboek-yes-or-no/
(4) http://logos.nl/kinderboek-over-evolutie-verzet-de-theolog…/
(5) http://logos.nl/een-verwarrend-kinderboek-over-evolutie/

baruch

23-05-2016 03:10
De reactie van 23-05-2016 12:57 is van Baruch.
Ik was vergeten mijn naam en e-mailadres in te vullen.

23-05-2016 12:57
denis en Theo, hetgeen in Gen.1 staat geloof ik dat het wel in 6 dagen van 24 uur is gebeurd. Theo wijs ik erop dat er in Ex. 20:11 'gemaakt' staat en niet 'geschapen'. Bij nauwkeurig lezen van Gen.1 blijkt dat het water er al was en de engelen ontbreken. De engelen waren er al toen God de aarde gronde, zie Job 38:4-8.
Dit is heel belangrijk omdat het een antwoord geeft op de evolutietheorie die stelt dat uit de gevonden fossielen blijkt dat de ouderdom van de aarde van 6000 jaren daarmee weerlegd wordt. De wereld die nu is en ten vure bewaard wordt is een restitutie van de wereld van Gen. 1:1 die door het water verzwolgen is. 2 Pet.3:5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.
Bij de zondvloed ten tijde van Noach is de wereld en de mensheid niet vergaan. Er staat "kata'kluzo", d.i. onder water zetten, overstromen. De wereld 'die toen was' is de wereld van Gen. 1:1.

Theo

23-05-2016 12:01
„Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.“
??Exodus? ?20:11? ?NBG51??
http://bible.com/328/exo.20.11.nbg51

Een zich noemende Christen hoeft maar ( betreffende dit onderwerp ) een vraag te stellen aan zichzelf : Neem ik Gods Woord serieus of denk ik dat ik ( cq de zogenaamde wetenschap ) het beter weet ? Dat bepaalt waar je staat !

denis

23-05-2016 11:13
even aanhakend op de reactie hieronder... inderdaad leert de Bijbel niet dat de aarde en alles wat er op leeft in 6 letterlijke dagen van 24 uur geschapen is.

Voor de rest zeg ik alleen maar tegen de lezers.... neem de benen als mensen afbreuk doen aan een Schepper en schepping.

Zij hebben het geloof verloren en zijn gevallen voor zogenaamde 'intellectuele' denkbeelden. Niets nieuws onder de zon. Paulus waarschuwde hier al voor.

Er zijn twee prachtige kleurrijke brochures die jongeren en volwassenen iets in handen geven om de evolutieleer te weerstaan. U kunt deze gratis downloaden in PDF formaat

'Is het leven geschapen?'

https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/6e/lc_O.pdf

'Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven'

https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/7b/lf_O.pdf

23-05-2016 09:38
Volgens Gods Woord, de Waarheid heeft God alles wat is geschapen, daarmee is de evolutietheorie gedeclasseerd tot leugen en wordt bevestigd: Romeinen 3:4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. Spreuken 30:6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt. Spreuken 21:28 Een leugenachtig getuige zal vergaan; en een man, die hoort, zal spreken tot overwinning.

Overigens leert de Bijbel nergens dat God hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft.