#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

‘Geen Goddelijke methodiek voor bevrijding’

De Heer heeft nooit een methodiek voor bevrijding ontwikkeld, zoals vandaag vaak gebeurt door pastorale werkers. Die speuren namen van onreine geesten na en onderzoeken hoe hun hiërarchieën zijn georganiseerd. Jezus dreef demonen niet uit door wat Hij over hen wist, maar omdat zij hem kenden. Dat zegt Hen de Cock in de nieuwsbrief van de Pinkster Bijbelschool Brazilië, die hij heeft gesticht en al decennia lang leidt.

Eigenzinnig bepalen wat goed en kwaad is, was de oorzaak van zondeval. De oerzonde van de mens is dat hij zich de plaats van God wil toe-eigenen, zoals satan hem had beloofd. Het is een van de meest flagrante tekenen van twijfel aan het feit dat God liefde is, zegt De Cock. Die eigenzinnigheid speelt ook een rol in de scheuringen binnen de Gemeente van Christus, waarschuwt hij.

“Scheuringen komen nooit voort wegens verschil van nationaliteit, maar omdat iedereen het beter meent te weten dan de ander. En waar persoonlijke belangen overheersen, gaat het altijd ten koste van het geheel. Daar werden we al voor gewaarschuwd op de scheppingsdag. Zodra mensen Gods plaats willen innemen in het bepalen van goed en kwaad, vervreemden zij van elkaar. Ze komen alleen te staan, al bevinden ze zich in een menigte.”

Die mensen, zegt De Cock, worden – zoals God het noemde na de zondeval – ‘onzer één’. Met het ontbreken van de gemeenschap ebt het geestelijk leven naar zijn mening weg. Als enige oplossing om te ontkomen aan de eigenzinnigheid van zelf te willen bepalen wat goed en kwaad is, reikt De Cock wedergeboorte aan. En om te weten wat goed en kwaad is, moet men zich beperken tot Gods geschreven Woord, voegt hij er aan toe. “Alles wat daarnaast wordt verkondigd, draagt het kenmerk van de boom van kennis van goed en kwaad, die mensen verleidt te handelen alsof ze gelijk staan aan God.”

Gods volk ontstaat niet door onderlinge verdragen van samenwerking, maar uit een Goddelijke scheppingsdaad, zegt hij. Wedergeboorte van zondaren, betekent ook de geboorte van de gemeente, schrijft De Cock. Elke andere methodiek staat daar wat hem betreft buiten.

Reageren


Johan v. Otterloo

25-05-2016 07:06
Hierbij de link naar het hele artikel

http://www.pinksterbijbelschool.nl/voorwoord-kennis-goed-en-kwaad/

Johan van Otterloo

25-05-2016 10:56
Zeer mooi, en wil het hele artikel lezen.
Maar waar vind ik de link naar het hele artikel?