#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Buitenland

Anne Graham Lotz: ‘Dit is laatste generatie’

Anne Graham Lotz, dochter van Billy Graham, gelooft op basis van tekenen dat deze generatie de laatste zou kunnen zijn in de menselijke geschiedenis en God zich verwijdert van Amerika. “We hebben gezegd dat Hij kon verdwijnen en dat heeft Hij gedaan. Dus wij voelen nu dat onze natie God mist, omdat Hij zich terug heeft getrokken. De enige manier om hem terug te krijgen is gebed”, zei ze.

Onlangs verscheen van haar het boek "The Daniel Prayer: Prayer That Moves Heaven and Changes Nations” (Het gebed van Daniël: Gebed dat de hemel beweegt en naties verandert). Daarin gaat ze in op de woorden van Jezus in Matthéüs 24 om specifieke profetieën te onderstrepen, waarvan zij gelooft dat die nu voor de ogen van de wereld in vervulling gaan.

Onder meer verwijst zij naar het door Jezus genoemde teken dat Israël zou worden herboren “Hij zei dat de vijgenboom sterke bladeren zou geven en dat de generatie die dat ziet de laatste is”, zei ze. “Tweeduizend jaar lang was Israël over heel de wereld verspreid. Joden waren overal. Zij hadden geen thuisland.”
Maar volgens haar veranderde dat op 14 mei 1948 toen de staat Israël werd gesticht en Joden uit heel de wereld er heen kwamen. “Zij kwamen terug naar hun oude land, spreken hun oude taal en gebruiken zelfs hun oude valuta. En Jezus zei dat de generatie die dat ziet gebeuren de laatste is.”

Zij herinnerde er ook aan dat in Matthéüs 24:14 staat dat het Evangelie van het Koninkrijk over heel de wereld gepredikt zal zijn en dat daarna het einde zou komen. Dat is nu vrijwel gebeurd, zei ze. "Ik geloof te behoren tot de laatste generatie van de menselijke geschiedenis.”

Uw mening: 037-Ik geloof dat Jezus spoedig komt! JA/NEE

Reageren


Sjoerd

26-05-2016 03:44
Tja, je kan de woorden van Jezus misbruiken en misvormen om je eigen mening kracht bij te zetten. Maar geef Jezus daar niet de schuld van.

baruch

26-05-2016 12:46
Anne, zelfs in de duizend jaren die nog komen, zullen kinderen geboren worden.