#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Boek-muziek-film

Onderwijs over echtscheiding vanuit Gods Woord

“Waarom?” vraagt men zich af. “Waarom heeft God ons verlaten?” Omdat de HERE er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden (Maleachi 2:14).

Echtscheiding… Dit woord brengt heel veel pijn, smart en strijd met zich mee. Het scheidt niet alleen gezinnen maar het splitst kerken, verdeelt vrienden, zet kerkgenootschappen tegen elkaar op, het isoleert slachtoffers, bevoordeelt de aanvaller, verderft het geloof en het breekt talloze kinderen af die daar middenin gevangen zitten en zich afvragen ‘waarom, waar is God’.

Daardoor is het onderwerp ‘echtscheiding en hertrouwen’ een van de meest zwaarwegende
en minst besproken onderwerpen in de kerk vandaag de dag.
Er zijn zoveel verschillen van mening over wat de Bijbel leert en wat Gods wil is op deze terreinen, dat er daardoor meestal helemaal niet begonnen wordt om een mening hierover te geven.

Boeken en artikelen vanuit verschillende gezichtspunten over dit onderwerp zijn er in overvloed. Sommige schrijvers gebruiken een gedetailleerd onderzoek van de Schrift met de nadruk op de juiste vertaling en uitleg van de ‘grondtekst’. Onderwijs in de kerken getuigt echter regelmatig van lage en on-Bijbelse morele waarden en hardheid van het hart, wat resulteert in de onwil van mannen en vrouwen om in liefde datgene wat Gods Woord hierover zegt samen onder ogen te willen.

Veel onderwijs dat gericht is op echtscheiding en hertrouwen begint met ditzelfde onderwerp, maar wanneer wij echt willen beseffen wat God in Zijn Woord hierover zegt, dan moeten wij beginnen met Gods bedoeling van het huwelijk. Wanneer wij dit begrijpen, dan hoeven er veel minder woorden besteed te worden aan echtscheiding, laat staan hertrouwen.

Het boek ‘Hebt u niet gelezen’ gaat daar op ondubbelzinnige wijze op in.

Ga voor de bestelling van het boek, of een gratis PDF E-boek naar: www.hetherstel.nl


Reageren