#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Organisaties

Financieel verlies bij MissieNederland

De evangelische koepelorganisatie MissieNederland (voorheen EA-EZA) leed in 2015 een verlies van € 64.000. Het was het jaar van de naamsverandering en dat heeft nogal wat gekost, legt de directie uit. Maar ook de kosten van een extra inzet op het gebied fondsenwerving (8.8% van de bestedingen) en een daling van de deelnemersbijdragen en giften hakten er in. Dat blijkt uit het jaarverslag.

In totaal waren de inkomsten ruim € 848.000, terwijl bijna € 898.000 was begroot, overigens minder dan de in 2014 ontvangen ruim € 919.000. Tegenover de inkomsten stond ruim € 912.000 aan uitgaven.

Veertig procent van de inkomsten bestaat uit bijdragen van deelnemers (€ 310.208), 24% komt binnen via fondsenwerving en 36% via allerlei projecten en overige baten.

Onlangs werd een ingrijpende reorganisatie aangekondigd, die het ontslag van alle medewerkers inhield en hun sollicitatie op nieuwe vacatures.
Het verlies is volgens directeuren Jan Wessels en Adri Veldwijk op te vangen uit de reserves en er werd een nalatenschap ontvangen.

“Vooruit kijkend naar 2016 zien we dat de financiën van de deelnemende organisaties onder druk staan. Dit betekent dat deelnemers niet vanzelfsprekend deelnemer blijven van MissieNederland”, meldt het jaarverslag. De berekening van de deelnemersbijdrage voor organisaties is inmiddels veranderd. De hoogte
wordt nu bepaald door een basistarief, aangevuld met een fte component en inkomsten component.

Door de organisatie te veranderen, denken bestuur en directie de relatie met de
deelnemers te intensiveren en te verbeteren, alsmede kosten te besparen.
De begroting 2016 laat een negatief financieel resultaat zien dat wordt veroorzaakt door een eenmalige post voor de organisatieveranderingen. En er moet personeel afvloeien.

Reageren


frits

30-05-2016 07:45
Een nieuwe MissieNederland in opkomst: Fondsen werven.