#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

De restitutieleer, een creationistische variant

Met enige regelmaat laait de discussie over de tegenstelling tussen bijbels creationisme en evolutie weer op. Enerzijds wordt geloofd, dat de Bijbel leert dat God zo'n zesduizend jaar geleden het heelal geschapen heeft, terwijl anderzijds in naam van "de Wetenschap" een volstrekt onbewezen theorie wordt aangehangen die er op neer komt dat een ontploffing in very slow motion (de "oerknal") iets goeds tot stand bracht. De dialoog leidde tot het compromis dat God Zelf de lont heeft aangestoken of de explosie heeft begeleid. Of zoiets. Voor het simpele idee van een scheppende God heb ik heel wat minder geloof nodig. Wat mij echter verbijstert, is dat blijkbaar niemand meer weet of wil weten van de wijd verbreide creationistische leer, die bekend staat als de "restitutieleer".

Klik hier om het artikel van Ab Klein Haneveld op de website van het Nederlands Bijbelstudie Centrum te lezen!

Reageren


Eric

01-06-2016 10:35
De restitutieleer is een hele zware dwaling. Ik had hierop willen reageren, maar vond iemand die mij voor was.
Zie onderstaande link.
http://verdiepingenaansporing.nl/artikelen/de-restitutieleer-en-het-herstel-van-de-schepping

GerritAllah

31-05-2016 10:31
Wat is het tof om de link te volgen in dit stuk!
Er vallen heel wat Bijbelteksten op hun plaats, waarbij ik klaarblijkelijk onjuiste conclusies bij getrokken heb.
Bij restitutieleer dacht ik aan heel iets anders,de verwisseling van Israël door de Christelijke kerken.
Vandaag ' weer wat geleerd' .