#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

015 Nieuwe stichting voor homoseksuele jongeren

Vandaag op de EO-Jongerendag treedt ze voor het eerst naar buiten: de stichting Hart van Homo’s, die zich met name richt op homoseksuele jongeren in reformatorische en evangelische kring. De start van deze stichting is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij wordt uitgevoerd door het bureau Weerbaar in Seksualiteit.

Uw mening: 015-Mag een christen homoseksualiteit praktiseren?

Initiatiefnemers van de nieuwe homo-organisatie zijn Wietske Kruyswijk en Herman van Wijngaarden. Wietske Kruyswijk is eigenaar van Weerbaar in Seksualiteit, een ontwikkel- en trainingsbureau voor lesmaterialen rondom seksualiteit voor het Voortgezet Onderwijs. Herman van Wijngaarden is auteur van het boekje ‘Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus’. Ze worden bijgestaan door een werkgroep bestaande uit Ad de Boer (voormalig directeur EO), Ben Zijl (psychosociale hulpverlener en seksuoloog), Wolter Rose (docent TU Kampen) en verschillende homoseksuele jongeren.

Missiestatement
Doel van de stichting is gezicht en steun geven aan homoseksuele jongeren uit het ‘orthodoxere’ deel van de kerk. Haar missie-statement luidt: ‘Hart van Homo’s gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. Van daaruit kiezen wijzelf voor vriendschap zonder seksuele relatie. We hebben hart voor homo’s, ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit.’
Op de EO-Jongerendag wordt de laatste stap gezet voor het online gaan van de website www.hartvanhomos.nl. Daarop staat allerlei informatie die relevant is voor homoseksuele jongeren, bijvoorbeeld over (homo-)seksualiteit, geloof en vriendschap. Andere onderdelen van de site zijn verhalen van jongeren en blogs van gastschrijvers. Ook wordt de mogelijkheid geboden voor e-coaching en voor contact via WhatsApp.

Lessenserie
Dit najaar komt Hart van Homo’s met een korte lessenserie over homoseksualiteit, bedoeld voor het voortgezet onderwijs. Voor docenten die de lessen gaan geven, is er een docententraining beschikbaar. Andere activiteiten die op stapel staan, zijn ‘meet ups’ voor homoseksuele jongeren en een Bootcamp van een dag, waarin het vooral draait om weerbaarheidstraining.

Reageren


Theo

05-06-2016 09:25
Er is ook in het kommentaar gezegd : God houdt van mij zoals ik ben ! Dat klopt maar het is ook zo dat God niet houdt van de zonde die een mens begaat ! Dat is de reden dat er altijd een oproep tot boetedoening en bekering is en die geldt voor ieder mens . Jezus is hier ook zeer duidelijk over : tot de overspelige vrouw zei hij eerst : ..... Ook ik oordeel u niet ( Hij had dat als enige wel kunnen doen !!) maar daarna zei Hij: " ga heen en ZONDIG niet meer " maw doe boete en bekeer je ! Dit is heel wat anders dan de huidige praktijk van het proberen ( notabene in christelijke kring )praktiserende Homosexualiteit acceptabel te verklaren omdat Jezus je liefheeft zoals je bent ??? Dit is letterlijk het Woord van God verdraaien en een vergunning om door te gaan met het zondig gedrag .

frits

05-06-2016 08:12
Homoseksuelen zijn niet voor niets depressief. Het is een gebondenheid. Satan weet zijn eigenheimers wel te vinden. Maar Jezus is het antwoord. Vraag aan God om je te bevrijden. En laat je bevrijden door mensen van gebed en een pastorale bediening. In de Pinkstergemeente weten ze er wel raad mee

Theo

05-06-2016 04:25
Nog even voor de goede orde : ik wil niemand veroordelen ! Iedere volwassene is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en zijn eigen denkwijze . God is het die oordeelt en Hij is barmhartig en rechtvaardig . Ik wil alleen wijzen op datgene wat er in de Bijbel staat en dat is bijzonder duidelijk . Er kan ook niet gezegd worden dat het toen anders was als nu. Ik denk zelfs dat het toen veel erger was dan nu. Mensen die God willen volgen moeten Hem gehoorzamen en dat betekent heel vaak afzien ( met name van datgene wat God , kwaad noemt ) . Tegenwoordig probeert men het kwaad goed te praten , want God is toch Liefde en Hij zal het volgens ons mensen zeker niet zo bedoeld hebben ! Op deze manier scheppen wij een God naar ons beeld . HEER WEES ONS GENADIG !!

Theo

05-06-2016 04:08
Zou het Niet verstandig zijn te kijken wat Gods Woord zegt in plaats van steeds eigen meningen en ideeën te ventileren . Wat in Romeinen staat is niet prettig om te lezen en te horen maar het staat er wel en is bijzonder duidelijk . Er staat niet voor niets in de bijbel dat Gods Woord een tweesnijdend zwaard is ! De vraag die elke christen zich altijd weer moet stellen is is : vertrouw ik op God en zijn geboden of maak ik mijn eigen regels en doe daarbij een beroep op Gods "liefde" als iets mij niet zint ?!
«Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom.

Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten en zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Daarom heeft God hen losgelaten en zijn hun slechte begeerten hun de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Zij zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Zij zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Zij zijn onverstandig en onbetrouwbaar, liefdeloos en genadeloos. Zij weten dat God dit niet kan toestaan. Want wie zoiets doet, verdient de dood. Maar toch doen ze het. Erger nog: zij vinden het prachtig als anderen eraan meedoen.»
??Romeinen? ?1:21-22, 24-32? ?HTB??
http://bible.com/75/rom.1.21-22,24-32.htb


Verstuurd vanaf mijn iPhone

God houdt van mij zoals ik ben

05-06-2016 01:12
Het is duidelijk dat deze Herman niet begrijpt waarvoor deze site er is! Om te oordelen en te veroordelen? ik zal je even wat vertellen...

Het is inderdaad waar dat homo's vaker zelfmoord plegen. Ik ben nu 16 jaar oud en mijn strijd had niet langer moeten duren of ik had je dit niet meer duidelijke kunnen maken.. Gek hé, dat er mensen zijn die niet meer willen leven. Als ze zelf al jaren nodig hebben om zichzelf te kunnen accepteren en dan veroordeeld worden om iets wat niet te veranderen is! Logisch dat je dan denk dat je niet had mogen bestaan. Logisch dat je dan inderdaad depressief wordt. Logisch dat je dan uiteindelijk denk dat het allemaal wel mooi is geweest. Je kunt geen knopje uitzetten. Anders zouden ze dat toch doen? Dat ze niet meer willen leven komt omdat er mensen zijn zoals jij die ze veroordelen om wie ze zijn!

En ik snap dat het binnen christelijke groepen een gevoelig onderwerp is. Ik denk niet dat God het zo bedoelt heeft, maar mogen homo's dan niet delen in de liefde?

Je hebt blijkbaar ook al niet goed opgelet op school... laat me je even uitleggen waar onze overheid goed voor is: onze overheid is gebaseerd op een grondwet waarin we allemaal in gelijke gevallen gelijke behandeld woorden. Waarin je beschermd wordt om in vrijheid te leven. Als jij wilt dat het hier er net zo aan toe gaat als in het Middel-oosten dan ben ik blij dat je niet de hersenen hebt om de politiek in te gaan, dat blijkt maar weer.

Voor alle mijn leeftijdsgenoten wil ik nog één ding zeggen: Je bent uniek zoals God je heeft geschapen, er is niemand zoals jij; Dat alleen al maakt je buitengewoon waardevol!

05-06-2016 11:39
Gelukkig mogen we allemaal vrij denken over homoseksualiteit. Alleen het punt is dat we niet weten hoe God erover denkt. Was Jezus niet gekomen om te dienen? En niet om te oordelen? Wie zijn wij om dingen te zeggen over homoseksualiteit? We hebben geen idee hoe dat kan kwetsen en juist dingen stuk kan maken. Ik ben het niet eens met stuk hierboven. Ik geloof dat het geen keuze is maar dat je zo geboren bent. En ik vind dat het niet vergeleken kan worden met roken. Waarom zou het tegen de natuur zijn? Ook in de dierenwereld zijn er homoseksuelen. Laten we niet oordelen en in liefde leven. Door negatieve geluiden verspreiden we geen liefde en zijn we medeverantwoordelijk voor depressiviteit. Waarom moeten mensen voor ons veranderen? Omdat ze voor God moeten veranderen? Daar weten we niks vanaf. Ik denk dat God minder bekrompen en ik hokjes denkt dan wij. Maar ook dat weet ik natuurlijk niet. Laten we naar onszelf kijken en hoe wij met andere mensen omgaan. In plaats van de plek van God in te nemen. Alleen Hij kan oordelen.

Herman Degenhart

04-06-2016 11:05
De aanname waarop homoseksuelen steeds een beroep doen is dat hun afwijking, ze wijken met hun gedrag immers van de norm af, is aangeboren en hen derhalve niet verweten kan worden. Want zoals Gerard Reve al wist en ook zei: van homoseksualiteit word je niet gelukkig. Integendeel, homoseksuelen zijn doorgaans zo depressief dat er vijfmaal zoveel zelfmoorden onder hen voorkomen als onder de bevolking als geheel. Ook bekort de homoseksueel zijn levensduur met gemiddeld 20 jaar, is veel vaker en ernstiger ziek dan niet homo's en is vaker en ernstiger verslaafd aan alcohol, tabak en drugs dan hetero's. Dat is dan ook de reden dat er zo weinig oude homo's zijn. Wetenschappers echter komen er steeds meer achter dat homoseksualiteit niet aangeboren kan zijn, dus in alle gevallen het gevolg van eigen keus is. Veel homoseksuelen komen hier ook ruiterlijk voor uit, want voeren als argument aan dat homoseks veel 'lekkerder' is dan heteroseks. Als je dat vindt, dan is duidelijk dat je er zelf voor hebt gekozen. Want natuurlijk kan het niet zijn. Niets in of aan ons lichaam immers wijst erop dat gemeenschap met een lid van het eigen geslacht een door de natuur voorziene mogelijkheid is. In de natuur komt het dan ook niet voor. De mens echter kan denken en keuzes maken en dus ook de verkeerde keuzes maken. Helaas komt dat regelmatig voor. Niet alleen op seksueel gebied. Het is vergelijkbaar met roken. Ook roken is niet aangeboren, maar altijd aangeleerd. Hoe moeilijk het ook is om van roken af te komen, niemand zal beweren dat dit is omdat het aangeboren is. Maar als je werkelijk wilt, dan is van roken af te komen. Zo is het ook met homoseksualiteit. Ook daar is vanaf te komen, vooropgezet dat je werkelijk wilt. Als het niet wil lukken, dan ligt dat altijd aan het doorzetten van de persoon in kwestie, niet aan aangeboren zijn of zoiets. Want juist door homoseksualiteit ga je tegen je eigen natuur in. De natuur staat dus aan de kant van de man/vrouw die ervan af wil.
Dan hebben we nog de rol van de overheid in deze. De overheid zegt een beleid van strikte scheiding tussen haarzelf en de kerk na te streven. Behalve kennelijk als ze de kerk de voet dwars kan zetten, zo blijkt. Want dit initiatief is niet uit homo kring voortgekomen, maar uit een afdeling van de overheid. Uit de bureaucratie derhalve. Dit is uiterst hypocriet. Waar bemoeit de overheid zich mee. En nu we het toch over de overheid hebben; dat rokers met hun gedrag hun levensduur met gemiddeld 10 jaar bekorten is voor haar reden om alles uit de kast te trekken om roken tegen te gaan. Homoseksualiteit echter bekort de levens van de bedrijvers ervan met gemiddeld 20 jaar. Het dubbele dus. Maar in dit geval lijkt de overheid dit gedrag juist te stimuleren? Alweer, waar is onze overheid eigenlijk mee bezig?