#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Israël

Overstromingen en zijn Israël-beleid

Hoewel het nieuws over de verwoestingen, veroorzaakt door overstromingen in Frankrijk (foto) en Duitsland, terecht tot zowel shock als sympathie heeft geleid, kon ik niet nalaten dit met de nieuwe 'vredesinspanningen’ te verbinden die Europa Israël probeert op te dringen. En het lijkt er nu op, dat president Obama het Franse plan zal steunen om Palestijnse eisen op te leggen aan Israël.

Door: Charles Gardner

De afgelopen jaren ging vrijwel elke poging van de Amerikaanse regering om de Joodse Staat een tweestatenoplossing op te leggen - die het land in strijd met Gods Woord zou verdelen - gepaard met natuurrampen. Want God heeft duidelijk gemaakt, dat zijn oordeel komt over degenen die zijn volk onder de natiën verstrooien en hun land verdelen (Joël 3:2).

En Psalm 83:5 schetst een nauwkeurig beeld van het beleid en de intenties van de vijanden van Israël, zoals Hamas, Hezbollah en Iran, die zeggen: 'Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn, en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.' En dezelfde psalm roept God op de samenzweerders aan te pakken: 'Achtervolg hen zó met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind.'

De door George Bush Sr. bemiddelde Oslo-akkoorden van 31 oktober 1991 ('Land voor vrede'), werd al meteen de volgende dag gevolgd door een zeer grote storm, die ook diens eigen huis verwoestte.

Een jaar later, op dezelfde dag, leidde hij verdere stappen om deze overeenkomst door te zetten, en de orkaan Andrew – de ergste natuurramp die de VS tot die dag had getroffen – verwoestte of beschadigde 180.000 huizen in Florida en veroorzaakte meer dan $ 30 miljard aan schade.

Een andere opmerkelijke gebeurtenis was de verschrikkelijke vloed die in augustus 2005 in de nasleep van de orkaan Katrina de stad New Orleans trof – net toen de Joden de Gazastrook ontruimden, als onderdeel van een vredesplan dat Israël was opgedrongen door de VS en de internationale gemeenschap. Gaza werd vervolgens een lanceerplatform voor voortdurende raketbeschietingen, bedoeld om Israël te vernietigen, wat het uiteindelijke doel is van de Palestijnse Autoriteit en zijn bondgenoten.

De politici kunnen spotten, maar de Almachtige waakt over zijn eigen speciale eigendom, en Westerse leiders roepen rampen op over hun volk, die veel levens en miljarden dollars kosten. Toch zien blijkbaar slechts weinigen het verband met hun dwaze koppigheid door het trotseren van de God van Israël.

Degenen die niet geloven dat God ook oordelen velt in een 'tijdperk van genade', wijzen we op het dood neervallen van Ananias en Saffira wegens het liegen tegen de Heilige Geest, in de begindagen van de kerk (Handelingen 5:1-10).

En degenen die denken dat God zich niet bezig houdt met het weer, wijzen we op die gelegenheid, toen Jezus de storm op het Meer van Galilea stilde met een woord. 'Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?' zeiden zijn discipelen achteraf tegen elkaar (Matteüs 8:23-27).

Laten ook wij - en onze leiders - meer dan al het andere – ernaar streven de Heer van het universum te gehoorzamen!

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


Jan

09-06-2016 10:14
Nederland was in 1953 toch zeker niet tegen de pas uitgeroepen Joodse staat, maar kreeg toch een stormvloed over zich heen met duizenden doden tot gevolg.
Mensen die zulke artikelen schrijven, kennen de Bijbel niet, en kennen de God van de Bijbel niet! Ook hebben ze geen relatie met die God, maar kampen ze met een verwrongen Vaderbeeld.
De huidige staat Israël wordt door hen verafgood, en mensen reageren heel fanatiek en extremistisch als je aan hun afgod komt.
De huidige staat Israël is niet het Bijbelse Israël! Lees maar eens Romeinen 9:6-8.

Eric

07-06-2016 11:25
Het moet toch niet gekker worden. Hier zegt iemand dat de natuurrampen in Frankrijk te maken hebben met het Franse beleid “tegen” Israël. Als deze manier van redeneren en oordelen nu eens omgedraaid werden, dan word je meteen uitgescholden voor antisemiet. Maar Israël fans mogen vrij dit soort onzin roepen.

Gardner zegt: “Want God heeft duidelijk gemaakt, dat zijn oordeel komt over degenen die zijn volk onder de natiën verstrooien en hun land verdelen (Joël 3:2).”

Zou Gardner niet gelezen hebben dat God Israël verstrooid heeft over de landen en uit Zijn land gezet heeft: Heeft Gardner niet de vervloekingen uit Deuteronomium 28:15-68 gelezen, dat is méér dan alleen maar uit Gods land (Lev. 25:23) gezet worden. Die vervloekingen zijn over Israël gekomen omdat zij het heilige en eeuwige verbond hebben verbroken! De oordelen zijn er om die reden ook voor altijd totdat er een eind komt aan dit bestel.

Heeft Gardner ook niet gelezen dat Israël het heilige verbond verbroken heeft EN DAT GOD ZICH NIET MEER OM HEN BEKOMMERD HEEFT? (Hebr. 8:9)

Heeft Gardner niet gelezen dat ook al is het getal van het volk Israël als het zand der zee, slechts een rest behouden zal worden? (Jes. 10:20-23) en dat vernietiging van dit volk vastbesloten is, overvloeiende van gerechtigheid? Haalt Paulus niet deze tekst aan in Rom. 9:27?

Zegt Romeinen 11:1-9 niet dat Gods volk niet verstoten is? Maar vervolgens legt Paulus uit dat Gods volk een rest, een overschot, is waaronder de apostel Paulus en de 7.000 man die hun knie niet hebben gebogen voor de Baäl. In vers 7 staat dat er ook nu een rest is die behouden wordt en dat de overigen (het overgrote deel) is verhard.
Vaak wordt Romeinen 9 tot en met 11 gezien als een bevestiging van een geweldige toekomst voor Israël, maar die hoofdstukken gaan daar helemaal niet over. Romeinen 11:15 zegt dat Israël verworpen is als Gods volk en dat komt overeen met Ex. 19:5 waaruit blijkt dat indien Israël het verbond niet houdt en niet luistert naar Gods stem, zij NIET Gods volk (meer) zijn. Dat verbond is verbroken (Jer. 31:32) en de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat God zich daarom niet meer om hen bekommerd heeft. Romeinen 11:11 zegt dat Israël gevallen is. Die val is niet dat zij Jezus niet hebben aanvaard, want zij kunnen nog steeds Jezus aanvaarden, maar hun val is het verbreken van Gods heilige verbond.

Gardner denkt: “De politici kunnen spotten, maar de Almachtige waakt over zijn eigen speciale eigendom, en Westerse leiders roepen rampen op over hun volk, die veel levens en miljarden dollars kosten. Toch zien blijkbaar slechts weinigen het verband met hun dwaze koppigheid door het trotseren van de God van Israël.”

God heeft zich niet meer bekommerd om Israël, omdat zij zijn verbond verbroken hebben. God komt niet meer terug op zijn Woord.

Otto

07-06-2016 06:02
Gelezen 'ik heb een pijnlijk bericht voor antisemieten: de joodse staat zal niet verdwijnen. Dat is een prettige gedachten.

denis

07-06-2016 05:56
als die stormen en overstromingen werkelijk Gods wraak zouden zijn ,.. dan is de Almachtige behoorlijk inefficient en blijkbaar niet in staat om meer te doen dan wat plaagstootjes