#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Evangelisatiecampagne Het Zoeklicht

In het najaar wil Het Zoeklicht een grote evangelisatiecampagne starten. Die wordt tijdens de toogdag op 1 oktober in de Basiliek te Veenendaal gepresenteerd. Over hoe de campagne er uit gaat zien, wil directeur Frits Boekhoff (foto) nog niets zeggen.

Volgens de organisatie, leeft de mensheid nu in de eindtijd. Herstel aan Israël, politieke en militaire onrust, een uitgeputte schepping, toenemende immoraliteit en misbruiken van vrijheid door de mens voor bandeloosheid zijn daarvan enkele tekenen, schrijft Boekhoff.
“Maar leven in de eindtijd betekent ook dat we de ongelovige medemens willen oproepen zich tot God te bekeren. Nog even en bekering is niet meer mogelijk. Een vreselijke gedachte. Wellicht heeft u ook ongelovige familieleden en buren en bidt u voor hun bekering.”

Het geld dat binnenkomt na de oproep van de directeur wordt uitsluitend voor de evangelisatiecamagne gebruikt, meldt hij. Hoeveel er nodig is, evenals de exacte plannen, horen de gevers pas op 1 oktober.

Reageren


Eric

02-07-2016 04:45
Leven we nu in de eindtijd?
Wat zijn de tekenen die aangeven dat we in de eindtijd leven?
Jezus' komst zal spoedig zijn wanneer er twee tekenen verschijnen: [1] de afval (van alle grote religies, ordes en levensbeschouwing), die er voor moet zorgen dat de mensheid massaal het beeld van het beest uit de zee zal aanbidden en [2] de komst van de antichrist, de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid (2 Tess. 2:1-3). Bij het tweede teken zitten we al in de grote verdrukking.

Verwachten we het herstel van een goddeloos volk, dat het heilige en met een vloek bekrachtigd verbond heeft verbroken (Deut. 29:12) en waar God niet meer naar omkijkt (Hebr. 8:9) of verwachten we alleen de komst van Jezus? DENK AAN DE DWAZE MAAGDEN!