#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Manna

Opwekking - deel 9 van 11

Een opwekking heeft altijd sociale gevolgen!

Lezen: 2 Koningen 23:4-20

Verzen voor vandaag: "En velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker." (Handelingen 19:18-20)

Tien kenmerken van een opwekking
1. Een opwekking komt in tijden van geestelijke en morele duisternis.
2. Een opwekking begint bij onszelf.
3. Een opwekking begint altijd met een paar mensen.
4. Een opwekking is altijd gebaseerd op het Woord van God.
5. Een opwekking wordt vooraf gegaan door het belijden van zonden.
6. Een opwekking wordt altijd gedragen door gebed.
7. Het gevolg van een opwekking is altijd een sterke nadruk op evangelisatie.

8. Een opwekking heeft altijd sociale gevolgen.
De koning en het volk vernietigden al het gerei dat gebruikt werd voor het aanbidden van Baäl. Ze verwijderden de gewijde paal uit het huis des Heren. Ze braken de huizen van de mannelijke prostituées af. En ze doodden de heidense priesters op hun eigen altaren. Dat klinkt voor ons allemaal wel heel radicaal. Maar, waar het om gaat is dat de koning en de mensen alles uit hun leven en uit de samenleving wegdeden wat een relatie met God in de weg stond.

Een goed voorbeeld hiervan is de opwekking in Wales aan het begin van de twintigste eeuw. Deze geestelijke herleving had grote sociale gevolgen voor de samenleving. Er werden bijvoorbeeld acties gehouden tegen immoraliteit en tegen het gokken. In één stad werden in korte tijd vijftig cafés gesloten. Dronkenschap daalde met zo'n zestig procent. De politie in Cardiff meldde dat er veertig procent minder mensen in de gevangenis terechtkwamen. Gestolen goederen werden teruggebracht. En de pony's in de mijnen stopten met werken omdat de mijnwerkers stopten met vloeken. De arme dieren wisten niet meer waar ze aan toe waren. Een opwekking heeft altijd sociale gevolgen. En niet alleen dat. Een geestelijke herleving doet niet alleen weg wat verkeerd is, het brengt het goede daarvoor in de plaats.

Eens mocht ik spreken op een studentenbijeenkomst in Dublin. Er waren die avond nog twee sprekers: Liam McClosky en Jimmy Gibson. Liam was katholiek en een IRA terrorist geweest. Hij had tien jaar van zijn jonge leven in de gevangenis doorgebracht. Jimmy was protestant en had met de loyalisten tegen de katholieken gevochten. Ook hij belandde in de gevangenis. Vier jaar moest hij zitten.

In de gevangenis leerden beide terroristen Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser. Later ontmoetten zij in diezelfde gevangenis ook elkaar. Ze vroegen elkaar om vergeving en werden goede vrienden. Jezus deed in hun leven wat geen mens of geen macht ooit had kunnen bereiken. Die avond in Dublin gaven die beide revolutionairen een prachtig getuigenis van de kracht van het Evangelie. Ik kan u verzekeren dat hun boodschap overkwam.

Toepassing: Kunt u een voorbeeld geven uit uw eigen leven of uit uw omgeving van de levens veranderende kracht van het Evangelie? Welke uitwerking had die gebeurtenis in het leven van iedere dag?

Gebed: Heer, help mij om Uw Evangelie zichtbaar te maken. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

07-06-2018 09:43
Op zondagschool zongen wij als kinderen al:

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij zegt dat ieder tot zijn Ere schijn: Gij in uw klein hoekje en ik in' t mijn.

Alle volgelingen van Jeshua kunnen het Evangelielicht dagelijks op vele manieren laten schijnen in deze donkere wereld.

Sommigen vinden het moeilijk om te getuigen van de Hoop die in hen is. Hoe vertel ik het mijn buren? Plak een sticker op uw raam of deur.

Wij woonden 20 jaar in een benedenhuis met een tuin en dachten er ook over na hoe de buurt met het Evangelie vertrouwt te maken. Wie is God is een vraag die vaak gesteld wordt...ik las in de Bijbel het antwoord hierover.

Ik kocht in de groothandel een reclamebord waarop plastic letters ingestoken konden worden en we kozen de tekst:

Geloofd zij de Here de God van Israël want Zijn goedertierenheid is tot in Eeuwigheid. Psalm 106:48 en Psalm 107:1.

Deze tekst is jaren tot oproep geweest voor de Postbode, Buren, Vrienden en Familieleden. Mensen kwamen zelfs het tuinpad oplopen om de tekst nog beter te kunnen lezen.

Iedere gelovige zou zijn eigen traktaat moeten schrijven waarom hij gelooft in God en zijn Zoon Jeshua. Onderweg ontmoet je veel mensen waarmee soms een goed gesprek ontstaat. Heb de vreugde gesmaakt om zo mensen tot geloof te zien komen. Hun reactie: Dat ik dit nog mee mag maken!!!

De profeet Jona mocht heel de stad Ninevë met Gods boodschap bereiken. Alle inwoners 100.000 inclusief de koning bekeerden zich.

Straks als Jeshua wederkomt zal Hij heel Israël verrassen met Zijn verschijning, als ze Hem zien zullen ze zich op één dag bekeren van hun ongeloof en huilen van geluk en verlossing. Alle details in Zachariah 12, Romeinen 11 en Openbaring 1.

Jeshua is het Licht der wereld. Het licht is sterker dan de diepste duisternis.

Jesaja spreekt over Sion de Troostende woorden: Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u [Israël] zal de Here opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Volken [Ook Nederland, Zachariah 14] zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Jesaja 60:1-3.