#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Asiel geweigerd wegens gebrek aan Bijbelkennis

Tot het christendom bekeerde Iranezen werd in het Verenigd Koninkrijk asiel geweigerd, omdat zij volgens de autoriteiten te weinig van de Bijbel wisten. Zij zouden hun christen zijn niet kunnen bewijzen, omdat zij de tien geboden niet konden opnoemen. De BBC meldde zondag dat een parlement brede organisatie die voor internationale vrijheid van godsdienst strijdt, zich tegen het besluit verzet. Zij vraagt zich af of het stellen van zulke vragen over de Bijbel wel fair is als het er om gaat aan te tonen wat iemand gelooft.

Uw mening: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel!

Een van de gedupeerden, die zegt uit Iran te zijn gevlucht wegens vervolging om zijn geloof, omdat hij voorheen moslim was, zegt dat hem merkwaardige vragen zijn gesteld, zoals wat de kleur een Bijbelomslag is. “Ik wist dat er diverse kleuren zijn. De mijne is rood. Zij stelden mij vragen die ik niet kon beantwoorden, zoals wat de Tien Geboden zijn. Ik kon die zo snel niet allemaal opnoemen.”

Volgens de interview handleiding moeten degenen die zich met dergelijke aanvragen bezig houden de meest elementaire vragen stellen, zodat een asielzoeker kan aantonen dat hij werkelijk is gevlucht wegens verdrukking. Maar barones Berridge, die de organisatie leidt, waarschuwt dat het systeem gemakkelijk kan worden misbruikt als iemand zich niet snel feiten en details herinnert. Degenen die over het geloofsleven van iemand moeten oordelen zijn daartoe dikwijls niet getraind, constateert ze.

Volgens diverse kerken in Europa neemt het aantal moslims dat zich bekeert tot Christus toe, vinden er massale doopdiensten plaats, maar zij hebben wel vragen over de oprechtheid van alle bekeringen en of christendom niet wordt gebruikt om de kans op asiel te verbeteren.

Maar de Britse Pakistaanse Christen Associatie zegt dat veel christelijke bekeerlingen het asiel op oneigenlijke gronden is geweigerd. Volgens de organisatie vragen in UK jaarlijks minder dan 120 mensen asiel aan op grond van hun geloof. De helft van hen slaagt er niet in asiel te krijgen. Dat komt grotendeels doordat de Britse autoriteiten onvoldoende de hevigheid van vervolging van christenen in Pakistan erkennen, hoewel elk jaar onder meer 700 christen meisjes zijn ontvoerd, verkracht en gedwongen in een islamitisch huwelijk, er de laatste jaren vier bomaanslagen waren en veel christelijke gemeenschappen worden aangevallen op grond van valse blasfemie beschuldigingen, zegt de associatie.

En Berridge wijst er op dat in Iran moeilijk Bijbels te koop zijn. ”Niet iedereen kan weten hoeveel boeken er in het Oude Testament staan en zo”, zegt ze. Het is volgens haar voor veel oprechte christenen in dat land niet goed mogelijk de Bijbel te bestuderen.

Reageren


Herman Degenhart

12-06-2016 08:26
Het gaat erom te onderzoeken of iemand zich oprecht heeft bekeerd of doet alsof om een verblijfsvergunning te krijgen. Iemand die oprecht is, weet de autoriteiten echt wel te overtuigen van zijn motieven. En bovendien, je weet toch waartoe je je hebt bekeerd? Als je dat al niet duidelijk kunt maken, dan ben je ook niet oprecht. Trouwens mensen die met ge- en verboden komen die onmogelijk in de tien geboden opgenomen kunnen zijn, zoals b.v.; Gij zult het milieu niet bevuilen, zijn sowieso onoprecht.

Pierre

09-06-2016 06:41
Je zou aan een eventuele Moslim kunnen vragen : "Is Jezus Christus de Zoon van Allah of van God.

Je zou ook kunnen vragen : "wat staat er in Johannes 3:16?"
Daarop vraag je wie dan die Zoon is.
Geloof me, een Moslim krijgt dat in gezelschap van ander Moslims niet over zijn lippen.

Ernst van Olffen

08-06-2016 09:19
Ik denk dat ik met dit soort vragen ook direct door de mand ou vallen, want, eigenlijk interesseren mij de 10 geboden weinig!! Ook heb ik nooit de boeken in het OT en in het NT afzonderlijk geteld. Onder Bijbelkennis versta ik heel wat anders!! Daarbij gaat het om de "inhoud" en de betekenis. Als je dan al vragen zou moeten beantwoorden, dan moeten deze vragen gesteld worden door iemand met "inhoudelijke Bijbelkennis"!! Meestal hoef ik iemand slechts in de ogen te kijken om te weten of hij/zij gelooft!