#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Henk Doff

24-01-2019 10:27
Wat is goede kennis.? Goede kennis is volgens mij , als je de Here Jezus door Zijn Woord steeds beter leert kennen.
Hem kennen is een relatie met Hem hebben en daar wil ik in groeien
en dan moet ik erkennen dat dat nog veel beter kan.
En ik leer Hem steeds beter kennen door Zijn Woord te onderzoeken

Marten Dek

23-01-2019 09:24
Ik heb zeer goede kennis van de Sabbat.
De zondag is van Rome. Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Zie Daniël 7:25
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. (Tien)
Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
Wie is dan heer van de zondag???? Daniël 7:25.
Exodus 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;
Is niets veranderd dus.
Met vr. gr.
Marten Dek.