#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

17-02-2019 10:15
Beste Gerrit, u schrijft: Toch heeft de HERE dat zo bedoeld, vrouwen op de kansel?"

Onderbouw uw stellingname in deze discussie nu eens met steekhoudende argumenten en vooral met de Bijbel:

Waarom is God [de God van Israël] nu wel ineens voor vrouwen op de kansel hoewel dat 2000 jaar lang niet het geval was noch in roomse, noch in protestantse, nog in evangelische gemeenten!!!

Gerritallah

17-02-2019 01:39
In Christus zijn we een nieuwe schepping, zie het oude (vrouwonvriendelijke maatschappij) leven is voorbij, het nieuwe leven is begonnen. Vanuit die vrijheid maak ik vrouwen op de kansel mee, die ook echt wat te vertellen hebben. Wij mannen hebben nog wel een gewenningstijd te gaan, de manier waarop vrouwen over de relatie met God omgaan, wijkt nogal eens sterk af van de formelere mannelijke aanpak. Toch heeft de HERE dat zo bedoeld, dus waarom zouden wij dat afwijzen (temeer, daar de mannelijke aanpak gelet op de NL kerkverlatingen, weinig succesvol is.) Meer van Gods Geest werkzaam in de kerk, vergt meer vrouwelijke aanpak.

Jan490

11-02-2019 03:55
Lees met de Heilige Geest het boek "Waarom geen vrouwen?" waarin de Bijbel over het onderwerp wordt uitgelegd. Misschien worden je geestelijke ogen geopend.
ISBN 90-6067-993-8

vader Jakob

11-02-2019 01:35
Ik heb ook grote moeite met "mannen in het ambt". De Bijbel kent helemaal geen dominees, predikanten op de loonlijst, kerkenraad enz enz. Ook geen kerkgenootschappen, formulieren en leerregels trouwens.
Om daar achter te komen hoef je de brieven van de apostel Paulus niet eens uit hun verband te citeren

Het is een absolute non-discussie.

BASTIAAN

10-02-2019 09:23
Het is veel belangrijker wat de Bijbel over mensen en gewoonten zegt dan wat Concilies en Synoden allemaal als waarheid over mannen of vrouwen in het ambt verkondigen. In Handelingen 6 worden 7 mannen aangesteld als Diaken.

In 1 Timotheus 2 en 3 lezen we dat Ouderlingen/Predikanten en Diakenen Mannen moeten zijn van één vrouw.

Pausen [Synodeleden van de PKN dwalen] zouden hun goede bril eens moeten opzetten en een goede vrouw die de Here Jeshua dient moeten zoeken. Dan zijn Roomse priesters ook gelijk van dat demonische verplichte Celibaat verlost.

Paulus leert Pausen, Curie en Vaticaan al 17 eeuwen in
1 Timotheus 4:1-3...

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden [dus nu] sommigen zullen afvallen van HET GELOOF [Der Schriften 1 Corinthe 15], doordat zij DWAALGEESTEN en leringen van Boze Geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het HUWELIJK VERBIEDEN en het genot van spijzen die God toch geschapen heeft om met Dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die toe erkentenis DER WAARHEID gekomen zijn.

Jeshua, de Zoon van God spreekt vaak over valse profeten in Mattheus 7, 13 en 24. Lees vooral Handelingen 20 en de drie brieven van Johannes en vooral Openbaring 13, 14, 19 en 20.

Jan

09-02-2019 08:47
"ik vind" "ik vind" doet niet ter zake, net zomin als democratie in de kerk. Wat zegt de Bijbel? of heeft de Bijbelschrijver zijn eigen mening opgeschreven? zoniet, heeft de heilige Geest zich bij het schrijven vergist?

Otto

09-02-2019 07:19
Josef volkomen met jou eens.

Eric

08-02-2019 08:17
Wat heeft een mens, man of vrouw , goed te vinden, als de Heer, het Hoofd van de Gemeente, het niet goed vindt. Dus de vraag is gesteld aan de verkeerde personen.

Tenzij men meer waarde toekent aan wat mensen erover zeggen .

Josef

24-08-2016 07:39
De bijbel is hier duidelijk over, geen vrouwen in het ambt.
Maar de feminitische beweging heeft ook zijn intrede in de kerk gedaan.
Vrouwen werden onderdrukt volgens de feminsten beweging, terwijl vrouwen gelijkwaardig zijn/waren, maar alleen een andere taak hadden.
Deze beweging gaat zo ver dat de Here Jezus geen man was,dus alle mannelijk figuren verbannen moeten worden uit de Bijbel.
De Bijbel is geschreven door mannen en daarom per definitie vrouw onvriendelijk.

De vrouw in het ambt als feministisch netwerk - In Bijbels Perspectief
http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-vrouw-in-het-ambt-als-feministisch-netwerk.html

Josef

08-06-2016 08:44
Alles wat God verboden heeft, moet tegenwoordig door een andere bril bekeken worden, en moet maar getolereerd worden. Men moet tegenwoordig humaan en feministe zijn, dat is veel belangrijker dan Gods woord.