#Tb 15 euro gift
Enquête: 112-Kunnen mensen behouden worden die nooit van Jezus hebben gehoord? Ja Nee

Enquête

062-Is de Bijbel historisch betrouwbaar?

no content

Reageren


BASTIAAN

11-05-2019 05:28
De Bijbel in de Hebreeuwse en Griekse GRONDTALEN zijn historische betrouwbaar!!!!

Maar vertalingen als NBV en wat er na kwam daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur!!! Dat die NBV van 2004 een PRUL is blijkt wel dat vertalers opnieuw bezig zijn aan een herziene vertaling van die NBV.

Aan Erasmus hebben we te danken dat hij zeer oude Griekse teksten onder ogen kreeg, dankzij 1453 toen de Turken Constantinopel veroverden op de Grieks-Orthodoxe gelovigen.

Gelukkig hadden Griekse theologen die dit onheil zagen aankomen veel oude teksten van de Bijbel kunnen redden door ze richting Rome te sturen.

Bij het lezen van deze Griekse teksten ontdekte Erasmus hoezeer de Latijnse Bijbel van Hiëronymus afweek van de veel betrouwbaarder oude Griekse teksten!!! Dat bracht hem op een goed idee.

Erasmus liet het er niet bij zitten en schreef vanuit deze puike gegevens een nieuwe Latijnse en Grieks Testament, waar Luther een paar jaar later gretig gebruik van maakte toen hij in enkele weken tijds een Nw. Testament in de Duitse Taal kon schrijven.

Gelovigen raakten niet uitgelezen in Gods Woorden.

De Statenvertalers 1619 en de King James vertalers hebben hiermee ook hun winst kunnen doen. Deze vertalingen worden nog steeds dagelijks door BijbelGetrouwe gelovigen gelezen. Wij doen het al jaren!

Laf van het Ned. Bijbelgenootschap dat de NBG51 nergens meer te koop wordt aangeboden. Was ook een redelijk goede vertaling.

De Engelsen zeggen dan ook nog steeds:
Read Three Chapters A Day - It Keeps The devil Away!!!

Lees drie hoofdstukken per dag het houdt de duivel op afstand.

Het zou een Zegen zijn wanneer er minder gepreekt wordt in kerken en meer uit de Bijbel gelezen zou worden door de beste lezers in de Gemeente...DICKENS wist hoe je een verhaal/geschiedenis moet vertellen!!!

Een oud recept dat nog steeds verfrissend werkt.
Wat leerde Paulus al aan Timotheus?

1 Timotheus 4:13...

13...In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het VOORLEZEN, het vermanen en het leren.

14...Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een
profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de
gezamenlijke oudsten.

15 Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat.

16 Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.

Luther die ook zeer muzikaal was dichtte ook vele nieuwe liederen en gezangen voor de gemeenteleden waardoor ook vele buitenstaanders tot geloof kwamen!!!

Zijn Gezangen werkten als een tonicum voor de nieuwe gelovigen en werden zelfs in herbergen en op het land gezongen.

Eindelijk werd er weer goed gezongen in de kerken.

In Roomse kerken zong alleen een koortje Gregoriaanse slaapverwekkende melodieën. Vrouwen mochten niet meezingen!!! Maar dat is een ander verhaal.

Gerda Koknel

10-05-2019 09:32
Om de archeologische vondsten kunnen we niet heen. Er zijn zo veel bewijzen over plaatsen die in de bijbel bij naam genoemd worden. Het boek Daniel geeft in detail de toekomst weer alsook boek openbaringen. Kortom wat willen de mensen nog meer aan bewijs naast het profetisch woord dat God himself aan zijn schepselen doorgaf om zich voor te bereiden op de uitvoering van zijn heilsplan? Er zijn geschiedschrijvers die Jezus noemen, zoals Josephus Flavius enz.wat willen mensen nog meer aan bewijs. Op zich niet vreemd want zelfs in de tijd van de bijbel waren er vele ongelovigen die met hun neus erbij stonden en er de spot mee dreven. In de moslimwereld krijgt men mensen visioenen/dromen van Jezus....en niet van Mohammed.

drs. A ten Napel

10-05-2019 07:26
De Bijbel is historische betrouwbaar OT en NT. Meestal geschreven door ooggetuigen en anders door mensen die daar dicht in de buurt waren. Er zijn handschriften te over om een betrouwbare tekst samen te stellen en sommige verschillen in de grammatica tasten de uiteindelijke boodschap niet aan.