#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Uw mening

014 ‘Nominatie Trump door God geleid’

Televangelist Frank Amedia (foto) van Touch Heaven Ministries in Ohio zegt vorig jaar van God te hebben gehoord dat Donald Trump de republikeinse presidents kandidaat zou worden en te geloven dat de vastgoedmagnaat helpt de weg te openen voor de wederkomst van Christus.

Uw mening: 014-Zou u op Donald Trump stemmen?

In Time magazine werd Amedia de nieuwe ‘liaison voor christelijke politiek’ van Trump genoemd. Hij deed zijn uitspraken in een interview Steve Strang, stichter van het pinksterblad Charisma. “Ik dacht werkelijk niet eens dat Trump eren serieuze kandidaat was”, vertelde Amedia over zijn gesprek met God. “Maar God sprak heel duidelijk tot mij en zei: Deze man zal de nominatie winnen en Ik wil dat je klaar bent om Mij te dienen als Ik je roep.”

Volgens de prediker rust de genade van God nu eenmaal op Donald Trump, hoewel die zich niet laat voorstaan op zijn geloof en de naam van Hem nooit noemt. Maar het is geweldig, dat iemand met zoveel fouten toch door God kan worden gebruikt, vindt Amedia. De prediker zegt door de kracht van gebed kanker te hebben genezen en een tsunami gestopt door Jezus aan te roepen.

Volgens hem vindt er een worsteling plaats in de hemelse gewesten ter voorbereiding van de komst van de Heer. Er vindt volgens hem een ‘baanbrekende zalving’ plaats, die Trump de macht geeft de gevestigde normen te breken, waarmee het Koninkrijk van God niet werd gediend. Die zalving manifesteert zich trouwens op velerlei terrein in de wereld, voegt hij er aan toe.
"Een ervan is het politieke domein in de Verenigde Staten en ik bemerk dat Donald Trump door de zalving opkomt om gewoon te beginnen met het aanpakken van alle wurggrepen die dit land verpletteren.”

Amedia is een voormalige seculaire Jood die zegt Jezus in 1980 te hebben ontmoet. Hij is dagelijks op tv te zien via het Trinity Broadcasting Network en de Noord Amerika versie van Isaac TV, een evangelisch netwerk in Pakistan, dat christelijke programma’s uitzendt in diverse Aziatische landen.

Reageren


Anne van Urk

22-08-2019 02:24
Openbaring 17: vanaf vers 9; Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft. De zeven koppen van het wilde beest uit de zee, Openbaring 13: betekenen zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. En er zijn zeven koningen; vijf zijn gevallen, een is er, het romeinse rijk, is de zesde koning. De ander is nog niet gekomen, de Verenigde Staten van noord Amerika en Groot Brittannië. Nu Trump dus. maar als hij gekomen is moet hij een korte tijd blijven. Het wilde beest dat was maar niet is, is ook zelf de achtste koning, de Verenigde Naties, maar spruit voort uit de zeven, het is waar, de oprichting hiervan is een Amerikaans Engelse uitvinding. En het gaat de vernietig te gemoed. Staat er in de Bijbel, het is waar Trump vindt het grondgebied nog niet groot genoeg, daarom wil hij ook nog Groenland erbij hebben. Trump weet zelf niet wat er daarover in de bijbel staat, hij gaat alleen te werk naar zijn ingevingen.

chriske

26-10-2016 10:56
staat in de bijbel zeker Openbaring 9:3 'En de eerste engel blies op zijn Trump et en er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen...Wat een onzin zeg Vertrouw op de Heer met heel je hart heel je ziel en heel je verstand en steun op je eigen inzicht niet. Lees de bijbel en verwacht de Heer en lees eens Romeinen 12.In alle nederigheid gezegd.

drs. A. ten Napel

10-06-2016 06:41
Ik wordt een beetje moe van al die profetieën. O ik geloof in profetie maar het getuigenis van Jezus is de geest (pneuma kracht, toetsing herkenning en levendmaking) van de profetie.
Het boek Openbaring wordt door Jezus zelf voorzien van een vooronderstelling in Lk. 23, 30 en vergelijk die tekst met Openb. 6, 16.17. Het boek handelt over de wraak van God over de marteldood van de apostelen profeten en God wreekt hun bloed aan degen die profeten en de Rechtvaardige hebben omgebracht. Israël roept het bloed van Jezus over zich uit voor het rechtshuis van Pilatus en dit bloed wordt in het boek Openbaring in zijn beschrijving van de Joodse oorlog gewroken; zie Opb.6, 10; 16,6; 18,5.24. Zie verder drs. A. ten Napel De Openbaring van Jezus Christus als profetie over Jeruzalem uitgave Freemusketeers.nl Zoetermeer 2014

Otto

10-06-2016 04:55
Ik heb de politiek allang vaarwel gezegd. Ik ben heel blij dat er een God in de hemel is, en zijn zoon Jezus, die terug zullen komen, en een rechtvaardige koningsrijk zal stichten, waar geen vriendjespolitiek meer zal zijn, waar aan de verdrukte/armen/weduwe/wees/ mensen die zich niet kunnen verweren tegen die gladpraters recht gedaan zal worden. Bij wat voor politiek systeem ook, altijd zijn de zwakkere in deze wereld de dupe, en geen enkele politieke partij deugt hoe christelijk ook, altijd stemmen zij juist mee met de partijen, die de armen nog meer leed aan doen(zie de afgelopen 4 jaar ) mijn leider is geen mens met zijn gladde politiek geleuter, die alles doet voor macht. Ik stel mijn vertrouwen op Jezus in deze verwarde wereld, en ik ben heel blij dat dit recht bestaat, want er zal geen onderscheid meer zijn, maar een ieder zal leven in een absolute hemelse sfeer, voor een ieder die gelooft in Jezus zijn leidsman en verlosser.

simon

09-06-2016 08:31
Het is altijd een werk van God, alleen Hij weet wat er op korte termijn gaat veranderen in de wereld.

Daniël 2 zegt het volgende:

"20 Daniel antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht.
21 Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben;
22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.
23 Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt."

wij zullen grote veranderingen mee gaan maken, de hele wereld is in rep en roer en staat op ontploffen,
dat er dingen gaan veranderen is nu wel duidelijk, de maat van zonde is vol aan het worden en Gods oordelen gaan over de wereld komen.

Openbaring 16:7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
lees het bijbel boek Openbaring nog maar een rustig door.

Ernst van Olffen

09-06-2016 07:40
Ik heb nul komma NIETS met dergelijke profetieën!!! Het is gewoon waarzeggerij! God heeft namelijk "het LAATST" gesproken in "de Zoon"!! (zie Hebreeën 1). Dat behoort elke christen te weten!!

Herman Degenhart

09-06-2016 10:05
Het is, nadat het feit zich al heeft voorgedaan, erg makkelijk te beweren dat God je dit een jaar geleden heeft laten zien. Als deze man serieus is, dan zou hij ons dat vorig jaar al hebben verteld. Maar toen liep hij nog het risico dat het niet uit zou komen. Om die reden heeft hij het over de republikeinse nominatie en niet over het presidentschap. Maar als God iets laat zien, dan is dat wie de volgende President wordt en waarom. Niet wie zich kandideert en misschien wel een kans maakt. Deze man is een valse profeet. Overigens denk ik dat Trump de volgende President wordt, vooropgesteld dat Obama geen truc uithaalt om zijn presidentschap te verlengen of het Trump onmogelijk maakt hem op te volgen. Want een president Trump is gevaarlijk voor Obama. Trump is namelijk een zogenaamde birther en heeft daar nooit een geheim van gemaakt.