#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Relatie - thema

Is overspel goed voor je relatie?...

Een paar jaar geleden kreeg overspel weer veel aandacht in ons land. Het item werd opgebracht door SGP-leider Kees van der Staaij, die op tv verklaarde: ‘Je bent een rund als je met je relatie stunt’. Hij wil een nationale reclamecampagne voor monogamie. Dat was provocerend genoeg om allerlei deskundigen (waaronder ook commercieel belanghebbenden, zoals de uitbaters van www.secondlove.nl) te laten verklaren dat een beetje vreemdgaan toch best weleens gezond zou kunnen zijn voor je relatie. In het tv-programma ‘Arena’ gingen deze week voor- en tegenstanders van monogamie met elkaar in debat.

Overspel ook in Frankrijk weer op de voorpagina’s
Ook in Frankrijk haalde de discussie over overspel de voorpagina’s. Dat kwam omdat de Franse rooms-katholieke vereniging voor gezinnen, ACF, de datingsite www.gleeden.com voor de rechter sleept. Deze site (opgericht in 2009 met 2,3 miljoen leden) richt zich op getrouwde mensen en zou hen aanzetten tot ontrouw. De Franse wet stelt dat trouw onlosmakelijk verbonden is met de belofte van het huwelijk. Een rechter moet nu oordelen of www.gleeden.com de wet overtreedt. De uitdagende reclame van deze site moedigt volgens ACF ontrouw aan en stelt dat overspel eigenlijk heel plezierig is. In de reclame is een leuke jonge vrouw te zien, gekleed in een bruidsjurk, met haar vingers gekruist achter haar rug. De boodschap is duidelijk: ‘Huwelijkstrouw is iets voor watjes’. Voorzitter Jean-Marie Andres van de ACF zegt: ‘De datingsite stelt zeer expliciet op zijn website dat het zijn doel is om getrouwde vrouwen de kans te bieden om buiten hun huwelijk seksueel contact te hebben’. Volgens Franse advocaten maakt ACF kans om de zaak te winnen voor de rechtbank.

Dolce & Gabbana bepleiten ‘traditionele huwelijk’
En het kwam van het Italiaanse mode-echtpaar Domenico Dolce en Stefano Gabbana, in wiens winkels je wellicht ooit eens mooie fashion hebt gekocht. Beide mannen gaven een interview aan het Italiaanse magazine Panorama en zeiden daarin onder meer: ‘Het enige gezin is het traditionele gezin. Het gezin is geen gek idee. Daarin zit een bovennatuurlijke samenhang.’ Ook zeiden ze: ‘Voortplanting moet een uiting van liefde zijn. Kinderen die worden geboren uit kunstmatige inseminatie of externe donors zijn chemische, synthetische kinderen. Ze komen als het ware uit gehuurde baarmoeders, die je uit een catalogus kunt kiezen.’ Dolce en Gabbana hebben al eerder hun standpunt hierover naar buiten gebracht, waaronder ook in 2006 in Britse media. Het levert hen doorgaans veel kritiek op vanuit de modebranche, maar het commerciële succes van hun winkels lijkt er niet onder te lijden.

Vijf praktische tips voor je trouwgelofte
Het Amerikaanse blad The Huffington Post gaf begin maart aan zijn lezers vijf praktische tips om hun trouwgelofte gestand te doen. Ze zijn misschien een tikkeltje anders dan we in ons land gewend zijn, maar dit zijn ze:
 
1. Ik beloof je dat ik je het voordeel van de twijfel zal geven als het over geldkwesties gaat.
2. Ik beloof je dat ik je altijd tegenover anderen zal verdedigen ook al heb je ongelijk.
3. Ik beloof je dat ik zal proberen om jou op de eerste plaats te zetten in plaats van de kinderen.
4. Ik beloof je dat ik geen score ga bijhouden.
5. Ik beloof je dat ik het me niet aantrek als je dik, mager en oud wordt.

http://www.marriageweek.nl/
Copyright © 2015 Marriage Week Nederland, All rights reserved.

Marriage Week Nederland
Zwarteweg 10
Heerde, Gelderland 8181 PD

Reageren


BASTIAAN

17-05-2019 08:13
OVERSPEL IS DODELIJK VOOR ELKE RELATIE:

Waarom? U zult de rest van uw leven met een schuldgevoel rondlopen omdat u uw Huwelijks Belofte jegens uw man of vrouw gebroken hebt. Uw Trouwring wordt een nietszeggend symbool, Uw kinderen worden de dupe.

Geen wonder dat de Apostel Paulus leert:

Hebreeën 13:4 Het Huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Predikanten zouden voordat ze echtparen in de echt verbinden hen moet wijzen op Gods Woorden: Hij verbond het eerste mensenpaar Adam en Eva aan elkaar in het Paradijs. Genesis 3.

Ook de Profeet Maleachi 2 veracht al die Overspelers met de woorden:

Maleachi 2:13 In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des HEREN, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig.

En dan zegt gij: Waarom? Omdat de HERE Getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ONTROUW geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Niet één doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die éne? Het zaad Gods. Weest dan op uw Hoede voor uw Hartstocht, en dat men Niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.

Maleachi 2:16 Want Ik Haat de Echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de HERE der heerscharen. Daarom, weest op uw Hoede voor uw Hartstocht en weest Niet Ontrouw.

Zie ook Spreuken 5, 6. 7.

Jeshua waarschuwt overspelers; Johannes 8:3...

En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op Overspel Betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem:

Meester, deze vrouw is op Heterdaad Betrapt bij het plegen van Overspel; en in de TORAH/wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?

En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.

Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.

Wat schreef Jeshua op de grond? Deuteronomium 22:23 Als een verloofd meisje binnen de muren van een stad door een man wordt verleid en zij gaat met hem naar bed, moeten Zij En De MAN die haar heeft verleid buiten de stadsmuren worden gestenigd; het meisje omdat zij niet om hulp heeft geschreeuwd en de man omdat hij de maagdelijkheid van iemands verloofde heeft geschonden. Zo zult u het Kwaad uit uw midden verwijderen.

Johannes 8:9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.

En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Here. En Jezus zei: Ook Ik veroordeel
u niet. Ga heen, Zondig van nu af Niet meer!

OVERSPELERS WACHT EEN ZWAAR OORDEEL.
Details in Deuteronomium 27.