#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

055 Grote steun EO Metterdaad Noodhulpactie Afrika

Een maand geleden luidde Metterdaad de noodklok: door extreme droogte in Afrika dreigt er een hongersnood. EO-directeur Arjan Lock reisde naar het door honger geteisterde Ethiopië en zag met eigen ogen de grote nood in het land. Er is dringend noodhulp, voedsel en water nodig om te kunnen overleven. EO Metterdaad startte een noodhulpactie en inmiddels is er al meer dan 1,2 miljoen euro opgehaald.

Uw mening: 055-Ik ben blij met de EO!

Eerste levensbehoeftes
De hulpverlening is in volle gang. Daar waar nood, honger en dorst is, wil EO Metterdaad voorzien in de eerste levensbehoeftes. Een deel van het geld is direct besteed, bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, maïs, bonen en vee zoals geiten. Boeren ontvangen nieuw zaaigoed en landbouwgereedschappen en ook worden er waterpompen geslagen. Dankzij de enorme actieopbrengst kan de hulp worden opgeschaald en langduriger worden aangeboden. En dat is goed nieuws voor de mensen in de getroffen regio’s.

Lange termijn
Ook wordt er geïnvesteerd in oplossingen voor de lange termijn. In Ethiopië helpt EO Metterdaad daarom bij de aanleg van vijvers voor de opvang van regen. Ook wordt de opbrengst gebruikt voor preventieve hulp om dergelijke rampen in de toekomst het hoofd te bieden. Zoals in Zimbabwe met een voorlichtingscampagne voor een landbouwmethode die beter werkt bij extreme droogte.

Overweldigd
‘Ik ben echt overweldigd door zoveel steun van onze kijkers en donateurs!’ zegt EO-directeur Arjan Lock. Hij bezocht de getroffen regio enkele weken geleden voor het programma Metterdaad. ‘Ik heb met eigen ogen gezien hoe hoog de nood is voor vele miljoenen mensen. Op veel plekken is de situatie zelfs levensbedreigend. Ik vind het bemoedigend dat zoveel mensen al hebben bijgedragen aan de hulpactie van EO Metterdaad. Wanneer we iets delen van onze overvloed kunnen we samen echt mensenlevens redden en de allerarmsten tot zegen zijn.'

Noodhulp
EO Metterdaad meldt dat de nood nog steeds erg groot is en de hulp van het publiek daarbij nog hard nodig blijft. De actie steunen kan door een gift over te maken op NL 88 INGB 0000 300 300 o.v.v. Noodhulp Afrika. Dit kan ook door online te doneren via metterdaad.eo.nl.

Reageren


Josef

10-06-2016 05:22
Meneer Lock, dit is de eerste stap, humanitaire hulp, nu de oude eo weer terug naar Geestelijke hulp en groei, weg met dat commerciële gedoe van leef je geloof. Wees een Bijbels gelovige kerel,en gooi die alles op een hoop kliek eruit, zoals die mevr. die de muzikale fruitmand presenteerd met haar eigen bedrijf van mensen bestrijken in de naam van God, dat stond breed uitgemeten in het ND, worden er nog wel normen gesteld meneer Lock?

Herman Degenhart

10-06-2016 09:27
Natuurlijk moet er concrete hulp geboden worden. Maar het brengen van het Evangelie is minstens zo belangrijk. Het is immers niet voor niets dat de islamitische landen zo verwoestijnd zijn. Zelfs Indonesië, het grootste islamitische land ter wereld, is aan het verwoestijnen. En wat maar weinig mensen weten; sinds de Joden weer in hun land terug zijn en het bevolken, regent het er meer dan toen het nog door moslims werd geregeerd. Er zijn veel moslims in Afrika. Dat is een belangrijke oorzaak voor droogte.