#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

071 Kamer wil betalingen aan Palestijnse autoriteit korten

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland en de Europese Unie de Palestijnse Autoriteit financieel korten zolang zij salarisbetalingen aan Palestijnse terroristen faciliteert. In een onlangs verschenen bericht zegt de Palestijnse leider Abbas zelf (foto) dat deze betalingen - maandelijks $2500 - nog steeds worden gedaan. De ChristenUnie wil dat het kabinet zich er voor inzet om de vier miljoen euro per jaar waar het om gaat, inhoudt op de donaties aan de Palestijnse Autoriteit. Een brede Kamermeerderheid steunde de motie van ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind.

Uw mening: 071-Moet Nederland betalingen aan Palestijnse autoriteit korten?

Joel Voordewind (ChristenUnie): "Eerder is afgesproken dat de Palestijnse Autoriteit – waarvan de inkomsten grotendeels uit donaties van EU-lidstaten bestaat – zou stoppen met de betalingen aan gevangen gezette terroristen. Nu keert de Palestijnse Autoriteit het geld echter uit aan de PLO, die de salarissen alsnog betaalt. Daarmee leidt de Palestijnse Autoriteit de EU en Nederland om de tuin en worden terroristen alsnog met Europees geld beloond voor het maken van onschuldige slachtoffers.

De ChristenUnie stelt deze betalingen al heel lang, keer op keer, aan de kaak. Nu is er voor het eerst een Kamermeerderheid die ook een daad wil stellen tegen de financiering van terreur door de Palestijnse Autoriteit."

Reageren


Josef

15-06-2016 04:20
Ongelofelijk dat veel Nederlanders voor een subsidie aan terorristen goedkeurt.
Deze mensen zijn net als de overheid bereid moorden te laten plegen tegen onschuldige mensen die hun eigen land verdedigen.
Dat is als je de geschiedenis niet kent en domweg napraat wat slinkse leugenaars vertellen.
Zoals ook straks in Nederland het geval zal zijn, ook de immigratie hier draaid op hetzelfde uit, wij worden geterroriseerd in eigen land, door overheid en een bepaalde ideologie.
Met dien verstande dat de regering van Israël wel zijn inwoners beschermd.

Charles van den Berg

15-06-2016 11:56
@denis Ken je de Schrift dan niet? `En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden (Joh 19:19)
Derhalve is Hij als "Koning der Joden" Koning over Joden en - niet Joden.
`Want Hij is onze vrede, die de twee (Jood en niet-Jood)één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, (Ef. 2:14)
'U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geent. ....Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart...En ook zij zullen, als zij niet bij hun ongeloof blijven, geent worden, want God is machtig hen opnieuw te enten...Want ik wil niet, broeders, da,t u geen weet hebt van dit geheimenis, dat er VOOR EEN DEEL verharding over Israel is gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israel zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jakob." (Rom. 11:19-26)

Als God Zijn volk Israel dan niet voorgoed vergeten is en Jezus er niet voor terugschrikt zich hun Verlosser te laten noemen, aan welke kant sta jij dan Dennis?

Tonnis

15-06-2016 11:36
Ik ben ook zeer verbaast over de uitslag van de enquête!
Moordenaars die salaris krijgen voor het doden van joden.
Hoe blind en misleid moet je zijn om dit als Christen ''van wie hun geloof notabene uit de wortels van Israel zijn'' te steunen......

Charles van den Berg

15-06-2016 11:34
Inderdaad ontstellend dat 90% van de lezers van uitdaging.nl "nee" stemt. En ik ga er vanuit dat dat christenen zijn? Zijn jullie zo verduisterd? Leeft de geest van de Joden hatende Roomse kerk (of zijn jullie die bloeddorstige geschiedenis ook vergeten) nog steeds voort? En is de holocaust niet genoeg geweest? Zijn jullie vergeten dat jullie Verlosser een Jood is en uit Israel komt. Vergeten dat jullie Bijbel, Gods heilige Woord uit Israel komt. Zelfs vergeten wat God jullie opdraagt om te doen. " Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken (Ps. 122:6-9) Wie er mee instemt dat zijn belastinggeld gaat naar Joden hatende moordenaars, maakt zichzelf mede schuldig. Moet Jesjoeja, Jezus straks nog een keer roepen "Saul, Saul , waarom vervolg he Mij?"

denis

15-06-2016 11:28
@Teus Koning was/is ie.. maar niet van de joden.. daar wilden ze en willen ze tot op heden helemaal niets van weten.

Teus Schep

15-06-2016 05:45
Wat ontstellend en veelzeggend is de voorlopige uitkomst van de bij dit artikeltje geplaatste enquête: Moet Nederland betalingen aan de Palestijnse autoriteit korten? 58 stemmers, 10% stemde "ja", 90 % stemde "nee". Is Joods leven zo goedkoop onder de lezers van uitdaging.nl? Gaan jullie zo gemakkelijk mee met het Duister dat onschuldigen van Gods oogappelvolk dood?
Vergeet de politiek; het gaat hier om het doden van onschuldige mensen door van haat vervulde moordenaars. Hoe kan deze 90% nog menen iets met de God van Israël, de God van de Bijbel, te maken te hebben? Zij lijken - in elk geval op dit punt - onder invloed van de duistere "god" van de haat en de dood.
Kom tot het Licht: Jesjoea, Jezus, de Zoon van God, de Koning der Joden.