#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Uw mening

072 Orlando: Had een christen dit ook kunnen doen?

Thorsten Denkler, correspondent van de Süddeutsche Zeitung, schreef in een commentaar naar aanleiding van de aanslag op een homobar in Orlando Florida - waarbij 50 mensen gedood werden en 53 deels zwaar gewond - door de 29 jarige Omar Mir Seddique Mateen, afkomstig uit Afghanistan en sympathisant van IS: “Dit had ook een evangelisch christen kunnen doen!”

Michael Diener, voorzitter van de Evangelische Alliantie in Duitsland noemde deze uitspraak volledig onacceptabel. “De bedoeling van deze grove vergelijking ligt voor de hand. Geweldextremisme komt in alle religies voor. De auteur gaat er echter volkomen aan voorbij dat het christendom in een lang proces geleerd heeft dat geweld niets met geloof te maken heeft. Bovendien bestaat er bij christenen geen door het geloof gelegitimeerd gebruik van geweld. Denkler polemiseert en onderbouwt zijn stelling op geen enkele manier.”

Uw mening: 072-Is het huidige christendom net zo gewelddadig als de islam?

Reageren


denis

19-06-2016 03:29
@Herman, er is niemand die dat met zekerheid weet. Er is nog geen homo-vriend uit de kast gekomen die het kan bevestigen en zelf heeft hij er zich niet over uitgelaten.

Herman Degenhart

17-06-2016 06:03
Anders Breivik, de Noorse massamoordenaar was ook een homo, al kwam hij daar niet voor uit. Volgens het Britse blad The Telegraph noemde hij zich een metroseksueel. Wij zouden zeggen een biseksueel. Hij deed het dus wel degelijk met mannen en waarschijnlijk ook met jongens, want dat is nu eenmaal de praktijk onder homoseksuelen. Breivik wekte ook bij zijn omgeving de indruk homo te zijn, woonde (weer) bij zijn moeder en schminkte zich. Overigens zijn er wel degelijk ook hetero's die op grote schaal moorden. Timothy McVeigh was er zo een. Maar hij was een uitzondering. De regel is dat serie- en massamoordenaars bijna altijd homo zijn. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat homoseksualiteit een uiting is van mentale problemen.

denis

17-06-2016 04:05
Anders Breivik is zo'n voorbeeld van iemand die zichzelf beschouwde als een moderne tempelier en enorm veel mensen het leven uitschoot

Ernst van Olffen

17-06-2016 12:47
We hebben te maken met 2 geesten in deze wereld (1 Joh.4: 6) De Geest van waarheid en de geest van dwaling!! Mogelijk dat er ergens onder christenengroepen een "geest van dwaling" ronddoolt........ Normaal is dat in elk geval niet.

Herman

16-06-2016 11:08
Wat dacht je van voetbalsupporters ...?

Otto

16-06-2016 05:41
Dit kun je in de toekomst gewoon gaan verwachten. Het komt over een aantal, dat de Moslims vredelievend zijn, en de Christen de boosdoeners. Ook geloof ik dat er over een aantal jaren kerken/evangeliegemeentes samen met de Moslims ramadan gaan vieren,en elke christen die hier niet aan mee doet is uit de boze, of liefdeloos, let maar eens op, alles wat er in de toekomst gaat gebeuren, daar wordt de christen de dupe van.

Gea

16-06-2016 03:47
Wat een schandalige stelling van meneer Degenhard! Seriemoordenaars zijn altijd homo s, zegt hij, en homo s kunnen volgens hem geen christen zijn.... Wat weet hij daarvan?! Iedereen die GELOOFT in het offer van Jezus Christus en zijn leven aan Hem toevertrouwt is een christen! En in IEDERS leven zijn zaken en dingen die Christus niet wil, on of dat nou op seksueel gebied zit, of op het vlak van financieel wanbeleid ( weet je trouwens dat er veel meer gewaarschuwd wordt tegen geldzucht als omtrent sex?) of om roddel( een heel fatsoenlijke zonde) of, meneer Degenhard, ZELFGENOEGZAAMHEID. Als er iets gevaarlijk is, is het dat laatste....denk aan die farizeeer en de tollenaar....."wees mij, zondaar, genadig!" U begrijpt: ik vind uw stelling dus heel gevaarlijk!

Herman Degenhart

16-06-2016 11:40
Jezus zei duidelijk dat zijn discipelen geen geweld gebruikten omdat Zijn Rijk niet van deze wereld is. Daarmee weten we meteen dat Mohammeds Rijk, het Kalifaat, wel van deze wereld is en dus vergankelijk. Maar dat terzijde. Het wil maar niet doordringen dat de dader van de slachting in Orlando zelf ook een homo was en een frequent bezoeker van deze bar. Daar onderscheidde hij zich in niets van de andere bezoekers van deze bar. De meeste seriemoordenaars zijn overigens homoseksuelen, inclusief Adolf Hitler, de grootste onder de moordenaars. Hoewel een christen geen homoseksueel kan zijn, en omgekeerd een homoseksueel geen christen kan zijn, stellen veel homoseksuelen zich toch voor als christen. Dus als een christen al in staat zou zijn tot een misdaad als recent in Orlando gepleegd, dan komt hij uit de hoek van de zich christen noemende homoseksuelen. Dan weet u dus waar u moet zoeken, mocht het zich ooit voordoen.

Eric

16-06-2016 11:38
Hm, dit had ook een atheïst kunnen doen.
We zien dat atheïstische leiders, zoals Mao Zedong en Stalin en zij die de evolutietheorie aanhangen, zoals Hitler meer slachtoffers hebben gemaakt dan oorlogen, die door religieuze motieven werden gevoerd.

Ten aanzien van de islam, zie het artikel in uitdaging: http://uitdaging.nl/2099-de-terreur-komt-van-de-islam

Ik kan mij voorstellen dat Michael Diener verontwaardigd is, maar hij moet zich ook realiseren dat "evangelicals" in de VS "anders evangelisch" zijn, dan in Europa.