#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Boek-muziek-film

Nederlander met de Nederlanders

De Jood een Jood, de Griek een Griek. Een bekende uitdrukking van de apostel Paulus in 1 Korinthe 9. Om mensen te winnen voor het evangelie, is Paulus  bereid geweest Jood te zijn met de Joden en Griek met de Grieken.

Door Jacco Stijkel
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Precies zo, betoogt Robert Plomp in dit interessante en schurende boek, moeten wij als Nederlandse christenen aanpassing aan de normen en waarden van het Nederland van de 21ste eeuw. Plomp betoogt dat niet Jezus of het evangelie, maar morele, sociale en wetenschappelijke meningsverschillen mensen af houden van het evangelie. De kracht van Plomps betoog is dat hij zijn visie voluit orthodox en Bijbelgetrouw noemt. Hij neemt overtuigend de Bijbel als uitgangspunt. Hij komt wel op conclusies uit die zeker meer behoudende christenen niet zullen delen. Maar het uitgangspunt, de Bijbel, zullen wel alle orthodoxe christenen delen.

Sterk aan dit boek vind ik dat Plomp drie onderwerpen neemt die zowel in de kerken als in de maatschappij gevoelig liggen: homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders. Vooral het hoofdstuk over homoseksualiteit stemt tot nadenken. Waar bij de hoofdstukken over vrouwelijke leiders en wetenschap, Plomp komt tot een duidelijke conclusie laat hij dat bij homoseksualiteit meer open. Wel laat hij op overtuigende wijze zien dat veroordeling van homoseksualiteit in de Bijbel altijd in het kader van afgoderij en ontucht staat. Van duurzame homoseksuele relaties zoals wij die in onze maatschappij kennen, was geen sprake in zowel de tijd van het OT als NT. In Plomps eigen woorden: het is belangrijk ‘om te erkennen dat we homoseksuelen onterecht beschuldigd hebben van ontucht, en teveel bezig zijn geweest met wat de normen zijn en te weinig met het zoeken naar wegen om het Evangelie met hen te delen.’

Op deze manier biedt het boek een opening: om hernieuwd te zoeken in de Schrift wat God bedoelt en hoe we mensen kunnen bereiken met het evangelie. Dat is ook de boodschap van de hoofdstukken over vrouwelijke leiders en wetenschap.
 
Het boek schuurt en nodigt uit tot verder nadenken en speuren naar Gods bedoeling. Dat betekent wel dat je bereid moet zijn om eerlijk naar je eigen standpunten te kijken. Wat is wekelijk Bijbels of gaat het (ook of vooral) om eigen voorkeuren en de traditie waarin staat? Vinden we ons gelijk op bepaalde onderwerpen belangrijker dan de missie om mensen te bereiken met het evangelie? Ik vind het een actueel en uitdagend boek dat bovendien goed bruikbaar is voor een stevig Bijbels gefundeerd debat over deze onderwerpen.

Nederlander met de Nederlanders
Een positieve orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders
Robert Plomp
Buijten en Schipperheijn Motief
192 pagina's
ISBN 9789058818942
Prijs 16,50


Reageren