#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Uw mening

015 Ontslag pastor wegens homostandpunt

De voormalige (mede) voorganger van Rick Warrens Saddleback Church, Gerald Sharon (foto), kwam onder vuur te liggen wegens zijn standpunt over het tot gemeenten toelaten van homoseksuelen, lesbiennes en transgenders. Drie jaar geleden stapte hij van Saddleback over naar de nu door hem geleide Southwest Church in Indian Wells, Californië. De oudsten daarvan hebben hem nu gevraagd zijn ontslag in te dienen, omdat zijn opvattingen niet stroken met die van de kerk.

Uw mening: 015-Mag een christen homoseksualiteit praktiseren?

Hij weigerde het eens te zijn met de volgens hen Bijbelse benadering van homo’s en vreest dat door die houding de kerk zich van de homogemeenschap vervreemdt. Sharon, die elf jaar voorganger van de Saddleback Church was, zegt in zijn ‘ontslagbrief’ dat hij maanden geleden de oudsten al heeft gevraagd hun standpunt inzake hun beleid omtrent homoseksualiteit te herzien, omdat het daarmee onmogelijk werd homo’s, lesbiennes en transgenders als leden toe te laten. Hij verwees daarbij naar het document ‘Homoseksualiteit en menselijke seksualiteit’ van de kerk. Maar de oudsten weigerden hun inzichten te wijzigen.
“Mijn hart deed pijn toen ik besefte dat geen homo die dat document zou lezen, zich nog welkom zou voelen in de Southwest Church”, schreef hij in zijn brief. “Als de in die stukken beschreven standpunten gehandhaafd blijven, zullen die homo’s definitief van de kerk uitsluiten.”

Volgens hem beperken ouderlingen de kerk in het liefhebben van mensen waar zij zijn. De leiding van de kerk bevestigde het ontslag van Sharon enkele uren voor de slachting in de homobar in Orlando. Zondagmorgen verklaarde Dick Williams namens de oudsten tegenover de kerkgangers dat Sharon is opgeschoven in zijn opvattingen omtrent de ‘Bijbelse leer’ over homoseksualiteit, waardoor de oudsten op zijn ontslag hebben aangedrongen. Hij gelooft, zei Williams, niet langer dat het huwelijk een zaak is van één man en één vrouw. Volgens hem geloven beide partijen te hebben gedaan wat het beste is.

De krant The Desert Sun meldt dat er zondag een demonstratie buiten de kerk was, waarbij demonstranten de ‘regenboog’ van de beweging van de homo en transgender beweging toonden. Op een van de spandoeken stond: ‘Dominee Gerald heeft gelijk’.
 

Reageren


Eric

21-06-2016 01:26
Het onderwerp “homoseksualiteit” is een lastig onderwerp voor christenen. Dat heeft mede te maken met het feit we daar geen goed antwoord op hebben. God heeft daar wel een antwoord op, alleen velen van ons hebben dat antwoord nog niet gevonden en daardoor krijg je krachtige standpunten vóór en tegen acceptatie van homoseksuele handelingen binnen de gemeente van de Heer.
Natuurlijk kennen we allemaal de uitdrukking “God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief”. We komen alleen in een spagaat wanneer wij mensen zien die er alles aan doen om af te komen van hun “geaardheid”, maar daarin niet de overwinning kunnen behalen.
Dáár hebben de meeste christenen geen antwoord op en laten daarom het Bijbelse standpunt varen. Het gevoel en mededogen wordt dan de voorrang gegeven.

Er zijn slechts enkele goede boeken die de bevrijding van homoseksueel beschrijven en de moeilijke weg daarna voor deze mensen.

Ook de wetenschap weet er niet goed raad mee.
Wetenschappers hebben homoseksualiteit op wetenschappelijke basis in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) geplaatst, en zien homoseksualiteit als een psychische stoornis. Homoseksualiteit is in 1974 uit de DSM gehaald. EN DAT GEBEURDE OP BASIS VAN DE MEESTE STEMMEN GELDEN! Héél wetenschappelijk… Homoseksualiteit blijft dus een psychische stoornis, alleen staat ze, dank zij de sterke lobby van homoseksuelen en lesbiennes, niet meer in de DSM. Zie onderstaande link naar een artikel van Dr. P Vennix waarin beschreven wordt hoe homoseksualiteit uit de DSM werd gehaald.
(http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs1999-4/rn220247.pdf)

Vang homoseksuelen en lesbiennes op in je gemeente en begeleid hen naar de vrijheid, maar ga niet zo ver dat je het homohuwelijk of homoseksuele handelingen gaat accepteren omdat JIJ geen antwoord hebt wat je met hen moet doen.
Wees ook niet ontmoedigd wanneer ze terugvallen, blijf helpen zolang zij dat ook willen.

Als het gaat om GEAARDHEID, dan zal ook pedoseksualiteit op een gegeven moment geaccepteerd worden. Overigens werd al in de jaren 60 van de vorige eeuw pedoseksualiteit geaccepteerd door het COC. Later is men daar op teruggekomen.

In Uitdaging stond onlangs een goed artikel over echtscheiding. Ook dat is een moeilijk onderwerp, waar christenen vaak niet uitkomen.

Herman

19-06-2016 01:31
Martin, je verwijt aan Herman slaat op jezelf terug. Jij speelt voor God en zegt dat ze wel welkom zijn in de kerk. Het gaat hier om de definitie van kerk en het gaat hier om de waarde die de Bijbel heeft als gezaghebbend woord van God. Elke zondaar mag tot Hem komen en niemand kan er iets aan doen dat hij gemaakt is zoals hij is of dat hij geboren wordt op een plek waar dat is. Wat je daarna met je levend doet is belangrijk. Het heeft alles te maken met het respect voor de Pottenbakker en de verantwoordlijkheid die wij op moeten nemen.

Ernst van Olffen

19-06-2016 01:03
Het is niet mijn taak om iemand te oordelen!! Ik heb mijn standpunt en andersdenkenden hebben ieder hun eigen verantwoording!! Ik respecteer ieder mens, zoals ook Jezus ieder mens liefheeft!!

Cornelis de Vlaming

18-06-2016 11:14
Citaat uit het originele artikel: “Als de in die stukken (document waarin de kerkenraad haar standpunt betreffende homoseks uiteenzetten) beschreven standpunten gehandhaafd blijven, zullen die homo’s definitief van de kerk uitsluiten.” Ik weet niet wat er exact in dat document stond maar het commentaar van de betreffende dominee drukt goed uit wat het juiste resultaat van die stukken is. Voordat u nou schrijver dezes in het verdomhoekje zet wil ik even zeggen dat homo's en lesb. in elke rechtgeaarde christelijke kerk welkom zijn. Wel zal elke rechtgeaarde kerk bekering en aanvaarding van schuld erkentenis prediken zodat alle soorten zondaars tot geloof en aanvaarding van Jezus' offer op het kruis zullen komen en het Koninkrijk Gods zullen accepteren. Jezus predikte: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie." En Hij bedoelde: Breng die bekering in praktijk.

Martin

18-06-2016 11:06
Dus Herman, dus gaan wij voor God spelen en zeggen dat ze niet welkom zijn in de kerk? Moeten wij als christenen steeds oordeel(veroordelen) geven of mag God dat doen?
Ik denk dat je de Schepper nu ook beledigd door mensen te veroordelen en uit te sluiten van een kerk/gemeente.
Laten we als christenen eens elkaar lief hebben ipv plaats elkaar op de letter te wijzen en wettisch. Want God houd net zoveel van ons als die homo, lesbiennes en transgenders. God zegt ook: Heb elkaar lief, zoals ik u lief en verdraag elkander!!

Herman Degenhart

18-06-2016 03:31
Je kunt het standpunt van de ouderlingen ook zien in het licht van de uitstroom uit de kerk, waar tegenwoordig zo over wordt geklaagd. Nu is het zo dat lang niet alle kerken leeglopen. Er zijn ook kerken die juist vollopen. De leeglopers zijn die waarin wereldgelijkvormigheid wordt nagestreefd. Je moet met je tijd meegaan en zo. De vollopers zijn die waarin de Bijbel serieus wordt genomen, in welke tijd we ook leven. Want waarom zou iemand naar de kerk gaan als hij/zij daarin hetzelfde te horen krijgt als buiten de kerk? Daarnaast beledig je met homoseksualiteit en andere onzin juist je Schepper. En daar willen deze ouderlingen natuurlijk niet aan mee doen. Gelijk hebben ze.