#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Achter het nieuws

‘Als je wereldvrede wilt, moet je naar de NEM’

Richard Vos is sinds 1 maart de nieuwe directeur van Near East Ministry (NEM). Deze organisatie, die inmiddels meer dan vijftig jaar bestaat, heeft als missie om Israël en de Arabische volken te ontmoeten en hen door dienend aanwezig te zijn de weg naar Jezus Christus voor te leven Deze missie is urgenter dan ooit, stelt Vos. “Nog nooit zijn zoveel Joden als Arabieren tot geloof gekomen als juist nu. Tegelijkertijd zien we een enorme toename van het geweld. God heeft haast en Hij schakelt ons daarbij in. Als je wereldvrede wilt, moet je niet naar de VN maar naar de NEM.”

Door Jacco Stijkel

Vos praat bevlogen over zijn passie voor Israël en het Midden Oosten, maar dat is niet altijd zo geweest. “Ik kom uit de evangelische hoek maar eerlijk gezegd was ik een beetje klaar met Israël. Mijn vrouw Daniëlle en ik gingen naar een SOW-gemeente in Lelystad. Wij zijn allebei muzikaal en we werden gevraagd om de zangleiding te verzorgen op een Israëlconferentie. Waar Jan Willem van der Hoeven, één van de oprichters van de NEM, sprak. Ik had zo mijn reserves, maar we hebben het wel gedaan. Tijdens die conferentie kwamen twee dingen heel erg binnen bij mij: in de eerste plaats dat Jezus een Jood is én dat Hij koning is. Als je de Here Jezus volgt, volg je de Koning van Israël.”

Dat besef veranderde veel voor Vos. Hij kwam in aanraking met de reveilweken van de NEM, in contact met Messiasbelijdende Joden en de Bijbelse feesten gingen een bijzondere betekenis voor hem hebben. Ook was hij één van de initiatiefnemers voor de Reveilgemeente in Lelystad. Vos gaf jarenlang leiding aan deze gemeente totdat hij directeur van de NEM werd. “In 2006 raakte ik betrokken bij verschillende onderwijsprojecten in Gaza voor Arabische christenen. Tot 2012 heb ik veel in het Midden-Oosten gereisd. Ik ben echt ondergedompeld geweest in de Arabische cultuur en heb gezien dat echt niet elke Arabier een terrorist is. Ik geloof, en dat is juist ook de missie van de NEM, dat God een geweldige toekomst heeft voor Israël maar ook voor de Arabische volken.”

Vos haalt Jesaja 19:23-24 aan: ‘Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld.’
 Vos: “Dit vers zegt waar de NEM voor staat. Er komt een tijd dat Egypte en Assur de Here zullen dienen. Assur is het gebied dat nu in de fik staat door IS. Ik geloof dat de gekte in de regio te verklaren is door het feit dat God haast heeft en de tegenstander weet dat ook. De hel weet wat er op het spel staat, maar de kerk slaapt. Nog nooit zijn er zoveel Joden als Arabieren tot geloof gekomen als juist nu. Ik geloof niet in een politieke oplossing voor het geweld, maar ik lees wel in de Bijbel hoe de wereldvrede tot stand zal worden gebracht. Egypte en Assyrië zullen de Here dienen en Israël voegt zich daarbij. Door Israël zal de wereld worden gezegend en werkelijke vrede kennen. Dit betekent echter niet dat we kunnen zeggen: ‘dit gaat God doen, en dus hoeven wij niets te doen.’ God schakelt juist mensen in. Wat wij nodig hebben zijn mensen zoals Daniël. Hij las in het boek Jeremia dat de ballingschap zeventig jaar zou duren. Toen hij zich realiseerde dat deze jaren bijna voorbij waren, kwam hij juist in actie. Hij ging bidden en aan de slag. Dat is ook wat wij doen bij de NEM. We bidden en gaan. We hebben mensen nodig die naar het Midden-Oosten gaan om te dienen. Zo werk je mee aan de verbindingsweg zoals die in Jesaja 19 beschreven staat. Het is nooit zo urgent geweest als juist nu. We moeten aan de bak! Als je wereldvrede wit, moet je niet naar de VN maar naar de NEM.”

====================================================

Reveilweken
Elk jaar houdt de NEM de Reveilweken voor christenen uit Nederland en België. In de zomer zijn er drie grote Reveilweken waarvan twee plaatsvinden op het NEM-terrein en één op de Kroeze Danne in Delden. Naast deze drie weken is er rond hemelvaart een MiniReveilweek op het NEM-terrein.
Meer informatie over de reveilweken en mogelijkheden tot uitzending via de NEM is te vinden op http://nemnieuws.nl


Reageren