#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Uw mening

014 Graham spreekt steun Trump tegen

Franklin Graham spreekt tegen in de besloten bijeenkomst van bijna 1000 evangelische leiders met Donald Trump te hebben gesuggereerd dat hij een betere optie is voor het presidentschap van de VS dan Hillary Clinton. De conservatieve bisschop E.W. Jackson uit Virginia had dat na afloop beweerd tegen onder meer Christian Post. Het lijkt een welles-nietes discussie te zijn geworden.

Uw mening:
014-Zou u op Donald Trump stemmen?
011-Zou u op Hillary Clinton stemmen?

Waar is dat Graham in zijn gebedstoer door het land christenen probeerde te bemoedigen en hen opriep betrokken te blijven bij het politieke proces, maar nooit een voorkeur uitsprak voor een van de kandidaten. Volgens hem heeft hij dat ook niet tijdens de ontmoeting met Trump gedaan, die hij met gebed opende. Hij zei woensdag tegen Christian Post geen lange toespraak te hebben gehouden, waarin hij de voorkeur aan Trump boven Clinton zou hebben gegeven. CP kreeg een transcript van de meeting in handen en zegt nu dat Graham in feite niet aan een van de twee heeft gerefereerd.

Wel geeft hij toe te hebben gezegd dat Bijbelse leiders als Mozes en David ook zondaren met fouten waren. “Maar niemand van ons is perfect”, zei hij. “Wij zijn allen schuldig. Franklin Graham staat vandaag voor u als een zondaar. Maar ik heb vergeving ontvangen door Gods genade. Hij vergaf mij. Ik nodigde Christus uit in mijn hart en leven te komen”, zei Graham. “Niemand is volmaakt, alleen de Here Jezus Christus. En Hij is niet in de race om president van Amerika te worden.”

Volgens auteur en cultureel commentator Larry Tomczak, die geregeld voor Christian Post schrijft en de bijeenkomst bijwoonde, was Graham er niet om Trump te steunen, maar om de geestelijke toon voor de meeting te zetten. Graham en anderen probeerden een niet politiek klimaat aan de bijeenkomst te geven, die niet bedoeld was als verkiezings- of debatsessie, zegt Tomczak.

Maar intussen had Jackson wel ander nieuws de wereld in geslingerd. Die legde nu uit hoe hij op de gedachte was gekomen dat Graham christenen adviseert te overwegen aan Trump boven Clinton de voorkeur te geven. Het was een gesprek met Trump, zegt Jackson, en toen Graham sprak over begrip voor het feit dat alle mensen, net als Trump, hebben gezondigd en er geen perfecte kandidaat bestaat, vatte de gedachte bij Jackson post dat de evangelist de republikein boven democraat Clinton verkoos. Jackson gaf nu toe dat Graham niet heeft gezegd dat evangelicals op Trump moeten stemmen. Maar hij was wel naar huis gegaan met de gedachte dat Graham bedoelde dat men moet stoppen met het niet serieus nemen van Trump. “Zijn opmerkingen waren niet op Clinton gericht”, meent Jackson. “Maar op Trump als mogelijke niet perfecte kandidaat.”

Voor Fox News heeft Graham overigens gezegd blij te zijn dat hij de meeting met Trump bijwoonde, maar geen van de kandidaten openlijk steunt.

Reageren


Jan Smit

08-07-2016 01:01
Binnen het christelijke erf wordt er nogal uiteenlopend gereageerd op de verschijning van Trump in de Amerikaanse verkiezingen. Gisteren kwam CBN News met een uitvoerige reportage over Trump en laat de diverse kanten van Trump zien.

Zeer interessant voor degenen die de ontwikkelingen betreffende de Amerikaanse verkiezingen op de voet volgen: https://youtu.be/wwir5Uf-Kio

Jan Smit

27-06-2016 11:33
CBN heeft een item besteed aan deze bijeenkomst: The Brody File: Empire State of Mind - June 23, 2016
Bekijk deze video: https://youtu.be/hVz2iChRt7s