#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boek-muziek-film

Waarom ik christen ben

Niet bij iedereen zal Timothy Radcliffe bekend zijn, maar in vele landen is deze Rooms Katholieke priester ondertussen een gewaardeerd schrijver en spreker. In 1992 werd hij als eerste Brit tot magister-generaal van de dominicaner orde gekozen. Deze traditie is terug te vinden in zijn boeken, bijvoorbeeld als hij vaak Thomas van Aquino, een bekende middeleeuws dominicaan, citeert.

Recensie: Klaas Kuyper
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Een aantal boeken van hem is in het Nederlands vertaald en uitgegeven. In 2007 verscheen van hem het boek met de titel ‘Waar draait het om als je christen bent’. Dit boek is nu opnieuw uitgegeven met de titel ‘Waarom ik christen ben’. Hierin beschrijft Radcliffe de betekenis van het christelijk geloof in onze moderne samenleving. Hoe kunnen we ons geloof zichtbaar maken? Waaruit blijkt dat het christelijk geloof van betekenis is en dat het leven alleen zin heeft door het bestaan van God?

In elf hoofdstukken geeft Radcliffe op deze vragen antwoord. Per hoofdstuk behandelt hij een aspect in het leven en toont aan dat het christelijk geloof midden in onze seculiere samenleving iets te bieden heeft. Radcliffe behandelt in deze hoofdstukken onder meer vrijheid, blijdschap, liefde en hoop. Hierin zouden christenen namelijk opvallend anders moeten zijn. Als hij het bijvoorbeeld over de hoop heeft, dan beschrijft hij de hedendaagse 'wereldlijke' toekomstverwachting als een zonder hoop: geweld, terrorisme, klimaatverandering, en dergelijke. In deze tijd van hopeloosheid heeft de kerk een hoopvolle toekomst te delen: definitieve overwinning van het kwaad. Vanuit deze hoop zouden onze vrijheid en blijdschap andere mensen in verwarring moeten brengen. Kortom: we worden door Radcliffe opgeroepen om anders te zijn.

‘Waarom ik christen ben’ is een actueel boek in een tijd waarin christenen steeds meer een minderheid vormen in een seculiere samenleving. Dit boek past in het rijtje van andere boeken die zoeken naar wat de kerk in deze situatie van secularisatie kan betekenen, zoals de boeken van Stefan Paas en Wim Dekker, hoewel ‘Waarom ik christen ben’ wat meer is gericht op het dagelijks christen zijn en iets minder op de betekenis van de kerk. In het grootste deel van het boek gaat het voornamelijk over de praktijk van het christelijk leven, persoonlijk maar met de gemeenschap als thuisbasis. In twee hoofdstukken gaat het echt over de kerk, dan behandelt hij het probleem van de verdeeldheid binnen de kerk en hoe toenadering zou moeten ontstaan. Vooral in deze hoofdstukken schrijft hij vanuit de katholieke context, maar de verdeeldheid is zeker ook herkenbaar in de protestantse kerken. Radcliffe schrijft op een heldere, frisse manier, met veel verhalen uit eigen ervaring. Hierdoor is het geen droog theoretisch betoog, maar is het een boek dat lekker wegleest en praktisch is voor het leven van alle dag.

Waarom ik christen ben
Timothy Radcliffe
Uitgeverij: Kok
ISBN: 9789043525817
228 pagina's
Prijs: € 15


Reageren