#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Donald Trump zou Christus nu kennen

De republikeinse kandidaat voor het presidentschap van de VS blijft de evangelische gemoederen daar bezig houden. De bekende televangeliste Paula White zegt zeker te weten dat ‘de hand van God’ op hem rust. Een andere evangelische leider, dr. James Dobson, beweert dat Trump nog niet zolang geleden Jezus Christus als Heer en Verlosser aanvaardde en degene te kennen die de vastgoedmagnaat tot de Heer leidde. Andere evangelicals hebben weer twijfel over het christelijke geloof van Trump.

Uw mening: 014-Zou u op Donald Trump stemmen?

Volgens Dobson, die de bijeenkomst van Trump met evangelische leiders bijwoonde, is de kandidaat president nog een baby in het geloof. Zoiets als Saulus toen die pas in Paulus was veranderd. Christenen moeten voor hem bidden, zeker nu het mogelijk is dat hij de volgende Amerikaanse president wordt.

Dobson beschrijft hem als een open persoonlijkheid, die evenwel nog niet de tale Kanaäns der christenen kent. “Ik denk dat er hoop voor hem en voor ons is. Ik maak mij ernstig zorgen over de komende verkiezingen.”

Dobson zegt tot de kleine groep van ongeveer 40 evangelische leiders te hebben behoord, die Trump eerder ontmoetten op de dag voordat hij een bijeenkomst met bijna 1000 mensen uit die kring had. “Daar waren veel mensen die hem persoonlijk geestelijk hebben begeleid.”

Paula White zegt dat al eerder te hebben gedaan en vijftien jaar geleden al Trumps geestelijke coach te zijn geweest. Ze verteld dat hij een goede vriend van haar was. Zij kreeg contact met hem doordat hij veel christelijke tv-programma’s bekeek. Hij houdt volgens haar van Southern Gospel muziek en is een fan van de Gaithers.

Wagner achter Trump
De charismatische leider C. Peter Wagner vindt dat Donald Trump de nieuwe president van Amerika moet worden. Wagner, die zegt niet eerder aan politiek te hebben gedaan, steunt de Republikeinse kandidaat onvoorwaardelijk. Hij gelooft dat Trump de kwaliteiten heeft om Amerika weer ‘groot’ te maken. Hij geeft wel toe dat op hem stemmen een risico inhoudt, maar een gecalculeerd risico. En er verandert niets als Trump het niet wordt, zegt hij.

Wagner, die docent was aan Fuller Theological Seminary en dat een meer pinksterkarakter gaf, zegt de laatste jaren uiterst ontevreden te zijn over de gang van zaken in het Witte Huis en in Amerika. Volgens hem is het tijd voor een frisse wind, die niet komt uit het circuit van politici. En hij wijst er op dat Trump daartoe niet behoort en een zakenman is.

Hij beseft wel dat er kritiek op Trump is, omdat hij niet tot de evangelische wereld kan worden gerekend. Wagner zegt ook liever niet te hebben gezien dat Trump diverse keren is getrouwd, zou wensen dat hij beter de Bijbel kende en er zich onder meer in taalgebruik correcter gedroeg. Hij begrijpt dat veel evangelicals destijds de gelovige Jimny Carter, een zondagsschool leider, ambieerden als president. Maar God beperkt zich volgens hem niet tot het gebruik van christenen om Zijn doel te bereiken.

Reageren


Jan Smit

08-07-2016 01:00
Binnen het christelijke erf wordt er nogal uiteenlopend gereageerd op de verschijning van Trump in de Amerikaanse verkiezingen. Gisteren kwam CBN News met een uitvoerige reportage over Trump en laat diverse kanten van Trump zien.

Zeer interessant voor degenen die de ontwikkelingen betreffende de Amerikaanse verkiezingen op de voet volgen: https://youtu.be/wwir5Uf-Kio

Bos Egbert

29-06-2016 12:37
ALLE presidentskandidaten liegen alsof het gedrukt staat! OOK Hillary Clinton die toegeeft dat de Verenigde Staten Government deel heeft aan terroristische groepen als Al Quaida! Niet voor niets i de USA het wteede Beest van Openbaring 13 als land uit de aarde!

Eric

29-06-2016 09:36
Trump houdt de evangelicals voor de gek!
Peter C. Wagner steunt Trump ONVOORWAARDELIJK!
Quote
Hij gelooft dat Trump de kwaliteiten heeft om Amerika weer ‘groot’ te maken. Hij geeft wel toe dat op hem stemmen een risico inhoudt, maar EEN GECALCULEERD RISICO. En er verandert niets als Trump het niet wordt, zegt hij.
Unquote

Nee, maar er verandert heel veel als hij wèl tot president gekozen wordt.

Ik zou graag de calculatie van Wagner willen zien.

MISSCHIEN is één van de grote risico's dat - onder het regime van Trump (gesteld dat hij gekozen zou worden als president van de VS) - de afval zal plaatsvinden en het dagelijks offer gestaakt zal worden...