#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Noodhulpactie aardbeving Nepal

Door de zware aardbeving in Nepal afgelopen zaterdag zijn meer dan 3500 doden en duizenden gewonden gevallen. Het aantal slachtoffers loopt nog steeds op. Gebouwen zijn ingestort, huizen verwoest en wegen en voorzieningen zwaar beschadigd. Deze week vertrekt een onderzoeksteam van het Christelijk Noodhulpcluster naar Nepal, om samen met lokale partnerorganisaties te inventariseren hoe het beste noodhulp kan worden verleend.

Het is de ergste aardbeving in Nepal in tachtig jaar. Het centrum van de aardbeving lag tussen de hoofdstad Kathmandu en de stad Pokhara. De aardbeving was 7,9 op de schaal van Richter en heeft veel gebouwen doen instorten. Ook de naburige landen India, Bangladesh en Pakistan zijn getroffen. De schokken werden zelfs tot in Delhi gevoeld, 800 km verderop. Het gebied werd zondagmorgen 26 april opnieuw getroffen door een zware naschok.

Onbereikbare dorpen
Een noodhulpcoördinator van het Christelijk Noodhulpcluster uit het veld vertelt: ‘Deze aardbeving is het worst case scenario voor de inwoners van Nepal. Sommige dorpen zullen onbereikbaar zijn voor ten minste een week. Het landschap en de vele bergweggetjes zorgen ervoor dat veel goederen naar het gebied per luchttransport vervoerd zullen moeten worden. Dat zal zorgen voor enorme kosten als meer afgelegen dorpsgemeenschappen moeten worden bereikt.’

Het cluster heeft nauw contact met lokale partnerorganisaties in Nepal. In overleg met deze organisaties zou het cluster zich graag richten op moeilijk bereikbare gebieden buiten de hoofdstad Kathmandu. Het Christelijk Noodhulpcluster vraagt haar achterban om gebed en ondersteuning voor deze noodhulpactie. De christelijke organisaties hebben hun rekeningnummers geopend voor de hulp aan de slachtoffers van deze grote ramp.

Deelnemers aan de Christelijke Noodhulpcluster

Dorcas is een internationale christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Duizenden vrijwilligers, ondernemers en donateurs steunen de 166 projecten die Dorcas in 17 landen uitvoert.
www.dorcas.nl  

Tear wil wereldwijd armoede en onrecht tegengaan en daardoor mensenlevens veranderen. Zij steunen projecten en programma’s via lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, betrekken er daar waar mogelijk lokale kerken bij en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hiermee verbonden te worden.
www.tear.nl

Red een Kind helpt kwetsbare kinderen en gezinnen in Afrika en Azië met kansen voor de toekomst.
www.redeenkind.nl

Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via partnerorganisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen ze appel op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar.
www.woordendaad.nl

ZOA helpt mensen in gebieden waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan. Zij bieden noodhulp en ondersteunen tijdens de wederopbouw en werken daarin samen met de lokale bevolking. ZOA blijft tot de zelfredzaamheid is hersteld.
www.zoa.nl


Reageren