#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Politiek

EU faalt in beschermen mensenrechten

De Europa Parlament Intergroep voor Vrijheid van Godsdienst en levensovertuiging, die gisteren haar jaarverslag presenteerde, is in dit verslag behoorlijk kritisch op het EU-buitenland beleid. In het rapport staat dat beperkende maatregelen op het gebied van godsdienstvrijheid en levensovertuiging in 53 landen in het afgelopen jaar niet zijn veranderd. De Intergroep doet nieuwe voorstellen aan de EU-buitenlanddienst.

De Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Dennis de Jong (SP) zijn beiden co-voorzitter van de Intergroep. Daarnaast zitten Europarlementariërs van alle EP-groepen in de Intergroep en vertegenwoordigt die dus een groot deel van het Europees Parlement.

Co-voorzitter Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) zegt over het jaarrapport:
"Onze geloofsovertuigingen zijn fundamenteel voor onze menselijke waardigheid. Helaas echter genieten velen in de wereld niet van de vrijheid van het eigen geloof. We zien nog steeds verdere uitroeiing van Christenen in Irak en Syrië: een toenamen met 150% in gewelddadige geloofs-related incidenten in India sinds 2014 en in Pakistan is de onrechtvaardige behandeling van Asia Bibi en haar veroordeling tot de doodstraf inhumaan. In ons jaarverslag geven we praktische adviezen hoe de EU beter kan opereren om oplossingen voor geloofsvervolging te vinden. Vrijheid van geloof en overtuiging moet nog hoger op de agenda.

Co-voorzitter Dennis de Jong (SP) zegt:
"Helaas zien we dat de EU in haar externe buitenlandse actie en beleid nog steeds compromissen zoekt in de mensenrechten ten gunste van de meer economische en geopolitieke agenda. We hebben een groeiend gebrek aan kennis en kunde gezien bij de EU delegaties in het buitenland over de richtlijnen ¨Hoe om te gaan met geloofsvervolging in de landen wereldwijd als iemand de EU om hulp vraagt¨. Ik ben in het bijzonder teleurgesteld dat er niets extra bijzonders is gedaan door de EU over de belangrijke landen die vorig jaar in ons jaarverslag stonden. Ik roep de EU-buitenlanddienst op om alsnog extra aandacht aan de landen in ons jaarverslag van vorig jaar en dit jaar te besteden.¨

Reageren


Otto

01-07-2016 09:17
EU is een grote duisternis. Politiek in Nederland een grote duisternis, er wordt gelogen, en bedrogen, door elke partij, en lieve mensen worden hier de dupe van, want in hun onwetendheid worden zij de afgrond ingetrokken, en er is geen weg meer terug. Moslims worden hier met open armen binnengehaald, en voor onze verdrukte broeders wordt er weinig gedaan.Nu zijn onze pensioenen overgeleverd aan Europa, behalve die van de Duitsers niet, daar mag men niet aankomen. Politiek in Nederland, en geen partij uitgezonderd jullie storten je eigen bevolking, plus hun kinderen, en kleinkinderen in een hele duistere toekomst, wat hebben jullie later veel uit te leggen, niet aan ons ,maar wel aan God die de wereld komt oordelen, jullie politiek, en media spelen een spel ten koste van mensen, die geen weet hebben, met wat voor vuile spelletjes jullie zich bezig houden. De onderklasse gaan weer terug naar de jaren 1925/1930 er zal diepe armoede zijn, en de politiek zijn daar bewust mee bezig, en dat is duivels, daarom mensen stem niet meer, want de leugen regeert, en het wordt nog erger, dit is een beschamend gebeuren, bah!!!!!

vader Jakob

01-07-2016 05:24
Waarin faalt de EU eigenlijk niet, kun je je wel afvragen na het nieuws van de afgelopen weken. Immigratie loopt uit de hand, de EU mammoettanker heeft averij opgelopen door Brexit, maar wij mogen van onze MP niet van boord..., de pensioenen ter waarde van €1400 miljard werden deze week "Europees" uitbesteed.

Verwacht niet dat het met de mensenrechten en in het bijzonder de godsdienstvrijheid anders gesteld zou zijn. Daar valt economisch noch geopolitiek winst te halen.