#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Binnen/buitenland

Zoeklicht verbijsterd over glossy ‘Jezus’

Verbijsterd is ds. Henk Schouten over de glossy ‘Jezus’, dat voor € 7,95 als zoete broodjes over de toonbank ging. Hij schrijft dat in de uitgave ‘Onze Here Jezus’ van Het Zoeklicht, bedoeld als antwoord op de – in de ogen van die organisatie – onbijbelse papieren miskleun.

‘Jezus’ verscheen in de trant van andere naar bekende persoonlijkheden genoemde bladen, zoals Linda. Maar het verschil met Het Zoeklicht en de Bijbel is groot, constateert Schouten. De glossy is volgens hem een bewijs van de juistheid van de Bijbelse profetie dat in de eindtijd een mens vol grootspraak Godslasterlijk zal spreken.

Het heeft hem extra verbijsterd dat dominees op de kansel hun gehoor adviseerden het blad vooral te kopen. “Zelfs in evangelische boekwinkels zou dit te koop zijn, zo werd me door iemand gezegd,” schrijft hij. “Ik herken daarin beslist niet mijn Heiland en Verlosser. Ik herken niets van de Christus der Schriften.”

Ongeveer 2000 jaar geleden speelde zich iets dergelijks af, denkt hij. Jezus vroeg toen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Er kwamen uiteenlopende antwoorden van de kant van de discipelen. “Veel mensen hadden zo hun eigen gedachten over Jezus.” Die waren trouwens wat meer verheven dan in de glossy. Nou ja, men vergelijkt Hem nog wel met Martin Luther King, Mandela of Gandhi. Dat getuigt weliswaar van enige waardering, maar daarmee stopt het dan ook, zegt Schouten.

Jezus spitste destijds de vraag toe op zijn discipelen: Wie zegt U dat Ik ben? ‘De Christus, de Zoon van de levende God’, weet Petrus. Die is Hij voor gelovigen. Na veel onreinheid en onheiligheid, signaleert Schouten, komt men aan het einde van de glossy de afbeelding tegen van een kunstkoe en een kribbe, met daarin een briefje: Ben zo terug. “Dit is niet een hoopvolle en troostrijke bemoediging aan het einde van het blad, maar spot, ironie langs het randje van sarcasme. Niets in héél dit blad wijst ook maar met één letter richting de serieuze verwachting van Jezus terugkomst. Jezus is helemaal ontdaan van Zijn Goddelijkheid.”


Reageren