#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

079 ‘Paus Franciscus valse profeet’

“Deze sympathieke paus is verworden tot een valse profeet, die kerk en wereld misleidt in het duistere oerwoud van de komende Antichrist.“ Dat zegt voormalig EO-evangelist Feike ter Velde (‘God verandert mensen’) in Het Zoeklicht. En de vier tv-programma’s (EO) plus boek van Andries Knevel over paus Franciscus zouden volgens hem wel eens een koevoet kunnen worden om de deur voor de in de Bijbel voorspelde nieuwe wereldreligie te openen in veel evangelische kringen.

Uw mening: 079-Is paus Franciscus een valse profeet?

Ter Velde geeft toe dat de hedendaagse paus internationaal, bij gelovigen en ongelovigen, sympathie geniet en EO-coryfee Andries Knevel door hem is gefascineerd. Maar hij wijst er ook op dat een kenmerk van de rooms katholieke theologie een wereldwijde kerk is, met de wereld als geheel een plaats voor verzoening. Intussen krijgt Franciscus ook onder reformatorische christenen veel bijval. En het heeft voor Knevel en veel anderen kennelijk een grote nieuwswaarde als een christelijke leider afrekent met corruptie en zelfverheerlijking. De paus komt op voor arme mensen. “Dat is normaal, zou je zeggen. Maar het is zowaar een tv-serie en een boek waard dat een christen – de paus in dit geval – deze kenmerken vertoont.” En Ter Velde vraagt zich af waarom een christelijke leider opvalt, die gewoon christelijke waarden en principes in praktijk brengt.

Adder
Ondanks al zijn vriendelijkheid zit er wat Franciscus betreft een adder onder het gras, zegt hij. Het christelijke geloof staat volgens hem op het spel en loopt direct gevaar. “Het is natuurlijk bekend dat het christelijke geloof niet door de r.k. -kerk wordt beleden. Er komen daar tal van andere, on-Bijbelse, zaken in beeld, zoals de Mariaverering, het gebed tot de zogenaamde heiligen, de visie op het Avondmaal – dat is de leer van de transsubstantiatie, waarbij brood en wijn tot het échte vlees en bloed van Christus worden omgezet. De heilige hosti, het brood, wordt dan ook aanbeden. De kerk van de Reformatie heeft dat direct een ‘vervloekte afgoderij’ genoemd. Omdat de kerkleer wordt verheven boven de leer van de Bijbel, is dat dan ook niet bespreekbaar.”

Dat laatste ontdekte Ter Velde onlangs nog in een gesprek met de volgens hem zeer gewaardeerde kardinaal Simonis, die zich – sprekend over de komst van Gods Koninkrijk op aarde – beriep op de ‘voor hem geldende noodzaak zich te houden aan de kerkleer’.
Door voortschrijdende geestelijke armoede in protestantse kring zoekt men daar naar spiritualiteit, worden steeds meer rituelen ingevoerd en geloofde frére Roger, leider van de Taizé beweging in transsubstantiatie. “De beweging trekt jaarlijks honderdduizenden jonge bezoekers uit de hele wereld. En zo marcheert de valse leer de kerk binnen.”

Islam
Ter Velde wijst er op dat de paus woorden van ‘verzoening’ spreekt jegens de islam en de boodschap de wereld instuurt dat christenen dezelfde God dienen als moslims. “Van alle Bijbelse waarschuwingen tegen de komst van de antichrist en de geest van de antichrist in de wereld en de wereldreligies trekt de r.k.-kerk zich niets aan.”
Kerkleer gaat ook vandaag bóven de Bijbel, zegt de auteur. En de paus verwordt tot een valse profeet. “De Bijbel als enige gids is dichtgeslagen, ook in veel Evangelische kringen. En daarmee worden de laatste barrières tegen de feestelijke intocht van de antichrist, over de rode lopen van de valse leer, opgeruimd.”

Reageren


bertdely

20-02-2019 03:11
De katholieke kerk is de ene ware kerk op aarde, met de volle waarheid. Al de andere hebben eigen waarheden aan toegevoegd of aangepast. Eerst was er de traditie (overlevering), nadien het Heilig Schrift. De protestanten hebben van de 72 originele boekdelen en 6 geschrapt, blijven er 66 over. Merkwaardig getal! De versnippering bij de protestanten is eindeloos inzake Waarheid. Uiteraard is er een valse profeet. Hij is gekleed als het lam, maar spreekt zoals de draak.

Robbert

25-10-2018 01:16
Ik ben van mening dat de paus eerst maar eens tot geloof moet komen. Dan zal hij niet zo dwaas verkondigen dat God en allah hetzelfde zijn.

Albert Machiels

16-08-2018 03:44
‘De Vijanden van Franciscus’ een boek.

Conan van Brussel

13-09-2017 01:02
Wég met deze valse pedofiele en homofiele "kerk" !!!

Gerrit Smouter

14-07-2017 12:02
@Otto, Het is niet aan ons om wegens de beschikbaarheid van De Bijbel in eigen taal, een inschatting te maken over de omvang van degenen die 'de tweede dood niet zullen smaken'. Daarnaast staat de profetie onverkort, dat deze orthodoxe Joden pas tot bekering zullen geraken, wanneer ze jaloers geworden zijn op een volk dat niet door God geroepen is (Jesaja 65:1,2 ). Daarom is het meer effectief 'de volheid der heidenen in te laten gaan' (Romeinen 10), via evangelisatie onder Moslims, dan via internet je hoofd over de Joden te breken. Punt van aandacht is wel, dat er geestelijk bezien juist in zo weinig kerken de Heilige Geest echt actief mee mag helpen via : wonderen, tekenen en gebedsverhoringen. Wat de enige vorm van jaloezie is die christenen mogen 'stimuleren of veroorzaken', doordat men persoonlijk Gods Koninkrijksnormen voor leeft in eigen bestaan .

Gerrit Smouter

14-07-2017 11:43
@Erik. Uw naadloze overgang naar de profetie inzake 'de grote verdrukking' miskent dat hieraan voorafgaand eerst het 1.000-jarige tijdperk komt waarin de HEER Jezus Christus Zelf , de 'Grote Roerganger'(woordgrapje wegens Chinese indoctrinatie via Mao Zedong) mondiaal de gehele wereld zal regeren. Die 1.000 jaar waarin de duivel (en al zijn verwanten) opgesloten zitten in de put, gaan daar parallel aan gebeuren.
Zolang de RKK bij monde van de Paus geen afstand gedaan heeft van haar goddeloze roots, is de kans levensgroot dat juist de RKK leiding, met de satan en andere misleiders gedurende 1 millennia met deze profetische depressie put zullen zitten.

Eric

05-07-2016 09:31
Maak je niet druk om deze paus.
Hij zal eerder de ondergang van het rooms-katholicisme bewerkstelligen.
En maak je niet druk om de islam.
De islam is tegen zichzelf verdeeld en ze moorden elkaar uit. Dit is een teken van een godsdienst (of rijk) in verval.
Zegt Gods woord niet dat Jezus spoedig komt, nadat de afval EN de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid (de antichrist) zijn gekomen?

Die afval is er nog niet, maar zal zeker komen.

We weten allemaal dat tijdens de grote verdrukking iedereen gedwongen zal worden om het beeld van het beest uit de zee te aanbidden. Zij die dat niet doen zullen gedood worden. Toch zal er een grote menigte in witte kleren door die grote verdrukking komen!

Zou het rooms-katholicisme en de islam dan nog bestaan? Zouden de mensen die valse goden aanbidden in die tijd nog bestaan? De door de Bijbel genoemde afval is daarom niet een afval van kinderen Gods, maar een afval van de grote religies en wereldbeschouwingen.

Zou op dit moment een moslim of een atheïst een beeld aanbidden? Nee toch! Maar wat indien je van je overtuiging of geloof bent afgevallen…

Ab van der Velden

05-07-2016 08:30
Wat kan ik hier nog aan toevoegen ,wat hier boven is neergezet
Het enige wat ik mis dat Israël ,dus Gods volk niet wordt genoemd
en dat moet bij ons Cristenen een prioriteit hebben
Vele laten Israël vallen , en de (vervangingsleer) is nog in veel kerken aanwezig Probeer in je groep of kring een bijbelstubie
te starten , over de (feeste van de Heer) en gebruik daarbij het leerzaame boek WAKE UP , en ga ontdekken hoe het werkelijk is
en zegen het UITVERKOREN volk van God iedere dag
en je zal zelf gezegend worden
Gods zegen
Ab

frits

05-07-2016 07:42
De Paus, een wolf in schaapskleren. Een grote misleider. Voor een wolf met petje op, moet je uitkijken.

Otto

05-07-2016 05:44
Feike je hebt volkomen gelijk. Ik geloof dat er in Nederland maar een klein gedeelte vast zal houden, dat Jezus de enige weg, en onze behoudenis is tot God. Steeds meer hoor ik geluiden, dat de Islam dezelfde God dienen, als de Christenen, maar dat is niet zo, want de Islam wijst Jezus af, dus de anti-christ. De EO was vroeger een prima omroep, maar nu is het gewoon een liberale omroep geworden, waar steeds meer kan. Ik zie het zwaar in voor de Christenen die hier niet aan mee gaan doen, en Jezus stellen boven de Islam. In de wereldkerk zal voor hen geen plaats zijn, en zullen vervolgd gaan worden, juist door de wereldkerk, waar alle religies in samen zullen komen, en waar voor Jezus geen plaats is. lees 1 Johannes 2 maar eens vers 18 t/m 27 dit zegt voor mij genoeg, en lees vooral, dat er vele anti-christenen, juist uit het christendom komen, maar zij waren uit ons niet, maar aan hen moest geopenbaard worden, dat niet allen uit ons zijn. Deze kant gaan wij aardig op. Luister maar naar Dominees/evangelisten, die juist de Islam barmhartig noemen, en onze God gelijk stelt met hun God. Kijk maar naar het CDA/CU die een wet aannemen, die de Moslims, en de Islam een beschermd geloof vinden, waar als mensen daar iets verkeerd over zeggen, vervolgd kunnen worden. Als ik lees, dat er nog dagelijks in het Midden-Oosten duizenden Christenen vervolg worden, gemarteld, en gedood worden, bij duizenden, en nog eens duizenden, en dat er in Nederland daar maar lauw op wordt gereageerd, en de meeste Nederlanders geen eens weten wat daar gebeurd, dan vind ik dat verschrikkelijk, dat de christen asielzoekers het in Europa steeds moeilijker krijgen, door de Moslim asielzoeker, die wij met open armen hier binnenhalen, en deze Moslims worden losgelaten in de Nederlandse samenleving. Wij krijgen de meeste asielzoekers hier binnen, waarvan in hun landen de Christenen het meest vervolgd worden 68% van deze vluchtelingen in Nederland komen uit deze landen, en maken het de Christen moeilijk in de asielzoekerscentrums. Ook de Joden gaan het steeds moeilijker krijgen, want juist de Moslim keert zich(ook in Nederland) zich tegen God verbondsvolk, steeds meer Joden gaan terug naar huis, vooral in Frankrijk, en dat zullen er steeds meer worden. Ik hoor in kerken/evangeliebijeenkomsten allen maar het woord vluchteling, maar over onze broeders en zusters in de landen waar zij vervolgd worden weinig, ook hoor ik deze weinig over het Joodse volk, daar wordt bijna niet over gesproken. Ik hoorde pas geleden, dat er in Nigeria vele christenen vermoord waren. In mijn kerk hoorde ik de dominee bidden voor de vluchteling, maar een gebed over deze vervolgde broeders, en zusters hoor je niet, en dat gebeurd meer en meer. Ik geloof ook dat de ware christenen weer huisgemeentes gaan worden, daar zij zich niet meer welkom gaan voelen in kerken/evangeliegemeentes, die de Islam, en het Christendom gelijk zullen stellen, en let op mijn woorden, over een paar jaar zullen de Christenen,en Moslims samen de Ramadan gaan vieren. Christenen houd Uw ogen open, en bid voor Nederland, dat zij trouw mogen blijven aan die ene zoon van God Jezus Christus, die de enige weg tot God is die waarlijk leeft, die door zijn verzoenend bloed ons vrijgemaakt heeft, en voor al onze zonden gestorven, en opgestaan is blijf hem trouw, en laat geen enkele leer toe, die hier van afwijkt, zie de tweede brief van Johannes vers 7 t/m 11.