#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Nieuw leven in jouw relatie met God

Het is gemakkelijk om je relatie met God te laten versloffen. Eigenlijk zoals dat in iedere relatie kan gebeuren. Heb je het gevoel dat je relatie met God op een laag pitje staat? Blaas die relatie nieuw leven in met deze zes tips van blogger Chakell Wardleigh!

1. Praat met Hem
"Zoals bij ieder ander persoon in je leven is communicatie essentieel om je relatie met God te versterken. Wanneer je bid, stel je Hem dan voor als Iemand die naast je zit en oprecht luistert naar wat je zegt. Praat met Hem zoals een kind met zijn ouders zou praten. Hij is er voor je. Praat zo vaak mogelijk met Hem. Hij is er niet alleen als je in de problemen zit, maar op ieder moment wanneer je zin hebt om met Hem te praten."

2. Gehoorzaam Hem
"Gehoorzaam Gods geboden, ook al is niemand perfect. Het minste wat we kunnen doen is proberen Zijn geboden te gehoorzamen. We zouden oprecht en eerlijk moeten zijn en we zouden moeten proberen om de samenkomsten in de kerk zo frequent mogelijk te bezoeken. Wanneer we Gods wil doen zullen we helderder en sterker van geest worden, en groeien in integriteit."

3. Bestudeer de Bijbel
"De Schriften zijn heel erg nuttig wanneer we ons geloof willen versterken, en onze relatie met God. Juist door de Bijbel spreekt God tot Zijn kinderen. Ze geven je ook enorm veel hoop. De verhalen in de Bijbel gaan over omstandigheden die we vandaag ook tegenkomen. Wanneer we leren van mensen in de Bijbel, dan geeft ons dat moed en kracht. Wanneer je tijd probeert te maken om iedere dag de Bijbel te bestuderen dan verfrist dat je vermoeide ziel."

4. Luister naar Hem
"Hoewel we wellicht vaak met God praten, wil dat nog niet zeggen dat we ook echt naar Zijn antwoorden en leiding luisteren. Wanneer je klaar bent met bidden, zet dan niet te snel een film op, of ga niet te snel slapen. Probeer te luisteren naar Gods antwoorden op je gebeden. Soms zul je geen direct antwoord krijgen op je gebed, maar zal God Zijn antwoord geven via een gebeurtenis of iets wat iemand anders tegen je zegt. Probeer in ieder geval net zoveel naar Hem te luisteren als dat je met Hem praat. Communicatie moet van twee kanten komen."

 5. Wees dankbaar
"Wees de Vader in de hemel dankbaar voor al Zijn zegeningen op je leven. Iedere dag ontvangen we heel veel zegeningen. Vaak letten we daar niet op en vragen we Hem alleen maar om meer. Bid eens een simpel gebed van dankbaarheid. Dankbaarheid zorgt er ook voor dat je altijd nederig kunt blijven."

6. Wees bedachtzaam
"Let meer op Gods aanwezigheid in je leven. Soms lijkt het er namelijk op dat God heel ver bij je vandaan is, maar dat is Hij niet. Hij zal je nooit begeven of verlaten. Je kunt soms zo makkelijk opgaan in alles wat er om je heen gebeurt dat je helemaal vergeet om te erkennen en te zien hoe God in je leven werkt, wat Hij je die dag heeft gegeven. Hij heeft je gezegend en zal je blijven zegenen, iedere dag. Heb Hem daarom lief. Wees je bewust van Zijn aanwezigheid. Koester je relatie met je Vader in de hemel. Hij is je grootste bondgenoot en beschermer die je ooit in je leven zult hebben."


Reageren