#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

085 Abedini: ‘Man, niet vrouw, neemt eindbesluit’

Volgens de Amerikaans-Iraanse pastor Saeed Abedini, die ruim drie jaar om zijn geloof gevangen zat in Iran, leert de Bijbel dat de vrouw geen gezag over de man moet hebben. Hij waarschuwt voor chaos als dat naar zijn mening Bijbelse patroon wordt geschonden bij leiderschap in gezin, kerk en staat.

Uw mening: 085-Mag een vrouw gezag hebben over een man?

Abedini kwam in januari vrij onder internationale druk, maar beleeft nu een huwelijkscrisis. Zijn vrouw - die overigens campagne voerde voor zijn vrijlating - beschuldigde hem van lichamelijk, emotioneel, psychisch en seksueel misbruik in hun huwelijk. Abedini citeert 1 Timotheüs 2:12 op Facebook: "Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij lere, noch over de man heerse, maar dat zij in stilheid zij’ (SV).

De prediker, nu directeur van Saeed Ministries, zegt dat de man het hoofd van het gezin, de kerk en het land behoort te zijn. “God weet dat op elk terrein van het leven leiders nodig zijn. In zaken, in de kerk, in gezin en het land. Iemand moet de eindbeslissingen nemen, opdat geen verwarring en chaos ontstaat”, schreef hij. Overigens voegt hij er aan toe dat ook vrouwen grote leiders kunnen zijn en er gelijkheid van seksen moet wezen. Maar uiteindelijk moeten mannen volgens hem toch de finale beslissingen nemen. "Als wij die Bijbelse structuur niet volgen, zien we chaos ontstaan”, waarschuwt hij.

"Het betekent niet dat vrouwen het eigendom zijn van mannen. Vrouwen moeten volledig worden gerespecteerd door mannen. Zij zijn voor elkaar geschapen, volkomen gelijk, maar hun roeping en taak is verschillend, net als bij de drie-eenheid.” Dat de Here Jezus gehoorzaam was aan God betekent niet dat Christus minder belangrijk is in de drie-eenheid, voegt hij er aan toe.

Abedini beschuldigde sommige activisten voor vrouwenrechten ervan te weigeren op te komen voor zijn vriendin Maryam (Nasim) Naghash Zargaran, een christelijke vrouw die wegens haar geloof vast zit in een Iraanse gevangenis. Velen die streden voor zijn bevrijding, laten haar nu volgens hem alleen en ziek in de cel zitten en noemen niet eens haar naam. Zargaran verblijft in de vrouwenvleugel van de beruchte Evin gevangenis in Teheran.


Reageren