#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Achter het nieuws

Ebenezer Operatie Exodus bestaat 25 jaar

In 1974 toonde God aan Steve Lightle in een visioen dat het Zijn plan was voor de Joden om terug te keren naar Israël uit Rusland, zoals geschreven staat in Jeremia 16:14-16. Toen Gustav Scheller van deze visie hoorde in 1982 ging hij naar Jeruzalem op zoek naar Steve. Vanaf die tijd werkten zij samen om deze boodschap aan de kerk te brengen en samen met anderen te bidden voor de vervulling. Tijdens de Internationale Gebedsconferentie in Jeruzalem in 1991 sprak God tot Gustav: 'het is nu de tijd om Mijn volk thuis te brengen'. En Ebenezer was geboren.

Uw mening: 049-Moeten christenen actief betrokken zijn bij het ‘thuisbrengen’ van Joden?

Sinds 1991 heeft Ebenezer meer dan 150.000 Joden geholpen veilig terug te keren naar Israël uit de voormalige Sovjet-Unie en andere landen. Toegewijde teams van christenen uit de hele wereld helpen mee met dit profetische plan om de zonen en dochters van Zion terug te brengen naar hun land.

Antisemitisme
Wij mogen een klein beetje helpen in het grote plan voor de terugkeer van Zijn volk uit alle landen”, vertelt nationaal coördinator Richard Zevenhuizen. “Het afgelopen jaar hebben we 41 Joodse mensen uit Nederland geholpen in hun terugkeer. We bemoedigen hen, want er is veel antisemitisme. Ook helpen wij ze met inpakken en financieren voor een deel hun verhuizing. Want het trauma van de Tweede Wereldoorlog werkt door in de generaties; de vernederingen die zijn ondergaan, de berovingen van hun bezittingen, de moordpartijen op hun familieleden.

Ebenezer is afhankelijk van vrijwilligers om daadwerkelijk te kunnen helpen. Zo mogen we voor het Joodse volk tot zegen zijn en doen wat de profetie uit Jesaja 43:5 en 6 zegt: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde.’”

In het boek ‘Operatie Exodus’ van Gustav Scheller is meer te lezen over het bijzondere ontstaan van Ebenezer Operatie Exodus.

Reageren


fokko

12-07-2016 02:23
Van harte gefeliciteerd met het 25 jarig jubileum .Fijn om ook hier jullie bijdrage te lezen.
www.ebenezer.nl voor meer info voor degenen die hier in zijn geïnteresseerd
groeten Fokko.