#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Boek-muziek-film

Simson

Boy Boelhouwer heeft een boekje geschreven met Bijbelstudies rond één van de meest aansprekende figuren uit het boek Richteren: Simson. Door zijn brute kracht, zijn zwakte voor vrouwen en zijn tragische levenseinde is Simson iemand die sterk tot de verbeelding spreekt. Dat heeft er wel toe geleid dat veel mensen hem als een ‘grote zondaar’ zien, betoogt Boelhouwer.

Recensie: Jacco Stijkel
Klik hier om dit boek online te bestellen!

In dit boekje wil hij graag dit beeld nuanceren. Hij wijst erop dat alle rechters een beeld zijn van de Here Jezus, zij het natuurlijk onvolmaakt. De ondertitel van het boek is dan ook ‘hij zal beginnen Israël te verlossen’. En Simson heeft dat gedaan zo laat dit boekje zien.

Het boekje kent vier hoofdstukken: Simsons geboorte, Simson in zijn bediening gesteld, dood en wraak en het einde van Simsons leven. Zo krijg je een goede doorsnede van het leven van deze rechter. Boelhouwer komt bovendien met aardige wetenswaardigheden. Zo stelt hij de ‘koning van de dieren’ in Richteren 13 gelijk met de leviathan en de vossen van Richteren 15 met jakhalzen.

Waar ik zelf minder mee heb is de getallensymboliek waar Boelhouwer regelmatig mee komt. Ik vind dat gekunsteld en dat geldt ook voor vergelijkingen met andere Bijbelgedeelten. Ik mis in dat laatste geval vooral het oog voor de context waarin de desbetreffende gedeelten staan.

De kracht van het boekje vind ik dat Boelhouwer laat zien dat God Simson leidt. Wij mogen hem dan een zondaar vinden, God gebruikt Simson in welke omstandigheid dan ook. Op deze manier krijg je een mooi beeld van Simson. Omdat het boekje slechts 64 pagina’s telt, is het in mijn ogen vooral een goede manier om weer met een bekende geschiedenis bezig te zijn en geeft het een impuls om het boek Richteren weer eens goed te (her)lezen.

Simson
Boy Boelhouwer
Everread Uitgevers
64 pagina’s
ISBN: 9789066943674
Prijs: € 5,50


Reageren