#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Drie manieren waarop satan ons verzoekt

Jezus werd 40 dagen lang door satan verzocht (Lukas 4:2). Hij weerstond de duivel al deze 40 dagen. Wat wij hier kunnen lezen zijn de laatste drie verzoekingen. Jezus overwon elk van deze verzoekingen met het zwaard van de Geest – “Er staat geschreven”. Wanneer satan in staat was om Jezus met een Bijbeltekst te verleiden om te zondigen, dan kunt u er verzekerd van zijn dat hij ook met bijbelteksten u probeert te misleiden en te verleiden om te zondigen.

Door Zac Poonen
 
Het is goed om te zien wat inherent was aan de verzoekingen waar Jezus mee geconfronteerd werd, omdat satan ons op gelijke wijze verleid.
 
1. Egoïsme (Mattheüs 4:1-4). Verander deze stenen in brood om uw honger te stillen.
Het plaatsen van fysieke behoeften boven geestelijk behoeften. Jezus reageerde dat een mens leeft bij ieder woord dat uit Gods mond komt en niet door brood alleen.

Het gebruiken van Gods kracht tot eigen voordeel. Jezus weigerde om dit te doen. Veel predikers zijn tot prooi geworden door Gods kracht en Zijn gaven te gebruiken om zichzelf te verrijken.

2. Vooronderstelling (Mattheüs 4:5-7). Spring van het dak van de tempel en reken op Gods belofte van bescherming.
Neem een stap waarvan God niet gezegd heeft dat u deze moest nemen – en claim Gods beloftes. Jezus reageerde door te zeggen dat wij God niet moeten verzoeken door risicovolle dingen te ondernemen. Sommige dwaze christenen willen geen medicijnen innemen wanneer zij ziek zijn, maar verwachten van God dat Hij hen op bovennatuurlijke wijze geneest. Dat is niet geloven, maar vooronderstelling.

Iets spectaculairs doen om anderen onder de indruk te brengen dat u een “man Gods” bent. Een verleiding om de eer van mensen te kunnen krijgen. Jezus weigerde om spectaculaire dingen en wonderen te doen tot eer van de mens.

3. Compromissen sluiten (Mattheüs 4:8-10). Wereldse koninkrijken en hun glorie krijgen door voor satan te knielen.
Het goede op een verkeerde manier verkrijgen – door een onrechtvaardige kortere route te nemen. Een onrechtvaardige daad mond uit in het knielen voor satan. Jezus koos voor de lange en zware weg van het Kruis en weigerde elke vorm van een verkorte route.

Het najagen van de eer die deze wereld biedt – geld en eer, positie en macht (in de wereld en de gemeente). Jezus zei dat alleen God aanbeden moet worden, en niet satan, geld of iets anders wat hij ons aan biedt.

Jezus joeg hem weg met Gods Woord en wij kunnen hem ook door Gods Woord verjagen.


Reageren