#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Uw mening

087 Moet men bij strijd een gemeente verlaten?

Ruzies en het gebrek aan vergevingsgezindheid oefenen druk uit op christelijke gemeenschappen. Wat moeten betrokkenen doen als er geen oplossing voor de conflicten te vinden is? Is het dan raadzaam de gemeente te verlaten?

Uw mening: 087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten?

Pro: Ruzies uit de weg gaan
Christenen die in een gemeente of groep gestigmatiseerd worden of met hun gaven geen ruimte krijgen, omdat de alpha dieren, die hun grondgebied verdedigen, of de beschermerts van tradities hen geen ruimte geven, moeten een gemeente verlaten. Zij kunnen in een andere gemeente een nieuwe start maken. Daarbij moeten zij tijd nemen hun ervaringen in het licht van de waarheid te evalueren en ook bereid zijn naar de eigen fouten te kijken. Maar voor elk nieuwe begin geldt: Slechte ervaring kunnen worden genezen door goede ervaringen."

Contra: Ruzie is geen toeval
Ruzies zijn geen ramp, maar eerder onvermijdelijk, omdat echte christelijke gemeenschap altijd een gemeenschap van zondaars is. Vaak ontbreekt het echter aan een constructieve cultuur van kritiek. De apostelen hebben ook met elkaar gestreden, en niet alleen dat, ze hebben er openlijk over bericht zoals we in de bijbel kunnen lezen. Als er een plaats op deze wereld is, waar tegen alle menselijke verwachtingen in, na een geschil vergeving en een nieuw begin mogelijk is, is dit de gemeente. Iedere verandering, die wordt veroorzaakt door een onopgelost geschil, doet pijn. Gods plan is anders: Wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes, één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. (Efeziërs 4:1-4)

Naar idea

Reageren


fokko

24-07-2016 12:37
Als nu een ieder (Efeziërs 4:1-4) praktiseert in zijn of haar gemeente , dan zag christelijk Nederland er veel beter uit.