#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Uw mening

011 Gebed voor Trump en Clinton

Evangelische christenen bemoeien zich intensief met de verkiezing van een nieuwe president in Amerika. Sommigen verklaren zich ondubbelzinnig voor de republikein Donald Trump. Aan de vooravond van de nationale conventie van de Republikeinse Partij, waar Trump op het schild werd gehesen, startte Franklin Graham (zoon van Billy en tegenwoordig leider van de Billy Graham Evangelistic Association) een online gebedsactie.

Uw mening:
011-Zou u op Hillary Clinton stemmen?
013-Zou u op Ted Cruz stemmen?

Graham roept christenen op voor het land en de leiders ervan te bidden. Overigens niet specifiek voor Trump, maar - naar 2 Cor. 7:14 - voor allen die betrokken zijn bij de politiek. Hij roept gelovigen dus ook op te bidden voor de democratische conventie van Hillary Clinton. “Er is gebed nodig voor de leiders van ons land aan beide kanten en het politieke proces”, zei Graham, die geen stemadvies wil geven. “We hebben behoefte aan Goddelijke bemiddeling. Ik geloof dat Amerika meer dan ooit tevoren gebed nodig heeft. Gods Woord vertelt ons dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag (Jacobus 5:16). Kunt u zich voorstellen wat God kan doen als tienduizenden van ons samen bidden voor deze conventie, voor onze leiders en ons land?”
 
God republikeins?
Dat is dan een ander gebed dan dat van dominee Mark Bruns, die aan het begin van de republikeinse conventie - waar Trump gisteren sprak - God vroeg die partij te laten winnen van Hillary Clinton. “In de naam van Jezus zijn wij dankbaar voor het leven van Donald Trump”, bad hij. Hij dankte God voor het geven van de woorden aan Trump om de partij te verenigen. “En dat we samen de democratische partij kunnen verslaan”, voegde hij er aan toe. “Want wij zijn de Verenigde Staten van Amerika en de conservatieve partij onder God.“ Bruns vroeg Hem om de kracht en autoriteit voor Trump, opdat die de volgende president van de VS wordt.

Reageren


Elizabeth

22-07-2016 03:41
God kan een ongelovige zeer zeker ook gebruiken in Zijn plan. Naar verluid is mr. Trump onlangs tot levend geloof gekomen, laten we hem in ons gebed gedenken. God regeert en Hij neigt de harten van koningen als waterbeken, zoals de bijbel vermeldt. Alleen een terugkeer tot God en de bijbel, zal Amerika uit de as kunnen doen herrijzen. Bekering, verootmoediging en Hem de eer geven, brengt leven. Vest op prinsen geen vertrouwen, prijs Adonai!

Gea

22-07-2016 01:49
Ik ken inderdaad mensen die geloven dat God´s gunst mèt Trump is. AlS dat al zo zou zijn, dan is dat tóch alleen maar opdat ZIJN plannen volvoerd worden, níet omdat Trump in ZIJN ogen zo goed bezig is, want dáár kan ik mij niets van voorstellen. Persoonlijk heb ik grote moeite met de persoon en de opstelling van Trump, die hélemaal niets laat zien van de LIEFDE van God. Ik bedenk dit: God gééft iemand macht (altijd tot eer van Zijn naam!) maar kan het óók weer afpakken, of zelfs iemand krankzinnig laten worden (kijk maar in de Bijbel)! Hoe kan hij het nou oké vinden als zijn aanhang oproept b.v. tot het laten fusilleren van mevr. Clinton?! Ik kan daar helemaal niets mee, dat vind ik heel onfris. Als hij wérkelijk de christelijke weg zou bewandelen, dan zou hij zeggen "Mevr. Clinton komt óók een keer voor de Grote Rechter, wíj hoeven hierin niets te doen..." of als hij zou oproepen tot gebed voor haar, dán zou ik er veel meer in geloven.