#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Uw mening

088 Is de publieke ruimte veilig voor vrouwen?

Nadat tijdens de afgelopen jaarwisseling heel wat vrouwen werden lastig gevallen in Keulen, heeft het probleem van de onveiligheid op straat heel wat aandacht gekregen. Immers, de gebeurtenissen in Duitsland vormden geen alleenstaand geval. Peter Grant van de Britse organisatie ‘Restored’ schrijft in de nieuwsbrief van First Man Standing: “Ik ben geschokt door de verhalen over vrouwen die op openbare plaatsen worden lastig gevallen.” Het nieuws maakte melding van 40 vrouwen die het overkwam op twee recente Zweedse muziekfestivals. Het was wel bemoedigend dat de groep Mumford and Sons, hoofdaffiche op een van de evenementen, zich sterk uitsprak tegen deze aanvallen en besloot niet meer op het festival te spelen totdat er iets gedaan zou worden aan het probleem van seksuele agressie. Maar het probleem speelt niet alleen in Duitsland en Zweden. Ook tijdens de stierenrennen in Spaanse Pamplona deden zich incidenten voor.

Uw mening: 088-Als iemand op straat wordt lastig gevallen, zal ik helpen.

Blijkbaar werd niet alleen op stieren gejaagd: vijf mannen werden begin deze maand in de kleine uurtjes gearresteerd naar aanleiding van handtastelijkheden. Uit een onderzoek in Londen uit 2012 blijkt dat meer dan 40 procent van de vrouwen waren lastig gevallen op openbare plaatsen. Vooral universiteiten blijken gevaarlijke plaatsen: een derde van de studentes gaf aan dat ze het slachtoffer waren geweest van aanvallen of misbruik.

Kan er iets aan de problematiek gedaan worden? First Man Standing is ervan overtuigd dat ingrijpen van omstanders in veel gevallen een groot verschil kan maken - ook al houdt dat risico’s in. Tegelijk kan er gewerkt worden aan campagnes die iets aan de wanpraktijken kunnen doen. De organisatie neemt deel aan een project dat de naam ‘Just Love’ draagt en het seksueel misbruik in de Britse universiteiten wil bestrijden. Het project start met het nieuwe academiejaar en draagt de titel ‘Onbeschaamd’. Bedoeling is om christenstudenten uit te dagen om zich in te zetten en een verschil te maken op dit vlak.

Barmhartige Samaritanen?
In Engeland vroeg de BBC zich af of barmhartige Samaritanen de uitzondering of de norm zijn. De vraag die de omroep stelde was: “Als je ziet dat iemand op straat werd aangevallen, zou je dan te hulp schieten? Of zou je redeneren dat het je zaken niet zijn en verder lopen?” Groot-Brittannië wordt regelmatig een ‘omstandersmaatschappij’ genoemd, maar gelukkig zijn er in het recente verleden ook voorbeelden te zien van mensen die hulp willen bieden aan mensen die dat nodig hebben. Vreemd genoeg is de kans dat iemand te hulp schiet groter als hij alleen is dan wanneer hij zich in een groep bevindt. In dat laatste geval wordt blijkbaar heel gemakkelijk gedacht dat iemand anders wel zal ingrijpen.

Iemand die ziet dat een medemens aangevallen wordt, maakt in een fractie van een seconde allerlei afwegingen: Loop ik gevaar? Kan ik echt iets aan de situatie doen? Zullen anderen mij komen helpen, of sla ik alleen maar een gek figuur? Ben ik verantwoordelijk voor dit slachtoffer? Hoe langer de overwegingen duren, des te moeilijker wordt het om tot een besluit te komen. Wie niet onmiddellijk reageert, denkt al snel: ik had toch niets aan de situatie kunnen doen.

De evolutionaire biologie suggereert dat ons natuurlijke genetische instinct er voor zorgt dat we ons altruïstisch gedragen en dat we iemand die aangevallen wordt willen helpen. Het omgekeerde is echter waar. Psychologen verklaren dat door te wijzen op onze angst om negatief door anderen beoordeeld te worden. Ook is er de sociale invloed: als er niemand komt helpen, zal hulp wel niet nodig zijn. Maar de belangrijkste reden is wellicht de redenering dat, als niemand iets doet, ik ook niets hoef te doen …

Gelukkig zijn er organisaties die wel tot actie oproepen. First Man Standing is een initiatief van de organisatie ‘Restored’, opgericht door Peter Grant en Mandy Marshall. Beiden waren medewerkers van Tearfund toen ze in 2008 de Wereld Aidsconferentie in Mexico bezochten. Mandy legt uit: “God legde het op ons hart om aan een internationale christelijke actie te werken om geweld tegen vrouwen te bestrijden. De vragen die ons sindsdien bezighouden zijn: ‘Waar is de kerk’ en ‘Wat doen de mannen’ - als het aankomt op het voorkomen en bestrijden van dit geweld. De achttien maanden die volgden op deze conferentie waren een verbazingwekkende reis van naar God luisteren, bidden en contacten leggen met christenen en christelijke organisaties die al op dit terrein actief zijn. We voelden Gods hand op dit werk en in 2010 lanceerden we Restored als een internationale christelijke alliantie die zich richt op het transformeren van relaties en het beëindigen van geweld tegen vrouwen”.

Meer info www.restoredrelationships.org


Reageren