#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Achter het nieuws

Goede oogst en gezelligheid in Zuid-Sudan

“Onze kinderen kunnen naar school doordat ons land meer opbrengt dan voorheen’’, vertelt de Zuid-Sudanese boerin Regina Gune (56), terwijl ze ijverig en razendsnel zojuist geoogste cassaveknollen schilt. Zuid-Sudan, sinds 2011 een onafhankelijke staat, is vruchtbaar en door gunstige regenval zeer geschikt voor landbouw. In de jaren ’50 van de vorige eeuw exporteerde het land voedsel naar buurlanden. Door de jarenlange burgeroorlog die eigenlijk al in 1956 begon, is deze situatie totaal veranderd: veel velden zijn verwaarloosd en overwoekerd. Belangrijker nog is dat de kennis van landbouw is verdwenen. Ook onderlinge verhoudingen zijn ernstig geschaad door geweld en ontheemding.

Door Jaco Klamer

De hulporganisatie ZOA (Zuid Oost Azië ) werkt al sinds 1998 in Zuid-Sudan, gericht op noodhulp, water, onderwijs en landbouw. “In 2013 vormden we met een aantal boerinnen een landbouwgroep, nadat ZOA ons uitleg had gegeven over de voordelen daarvan. Ik leid onze vrouwengroep”, vertelt Regina, moeder van zeven kinderen in de leeftijd van 34 tot 14 jaar. “We krijgen voorlichting over zaaigoed en landbouwtechnieken, hebben gezamenlijk gereedschap gekocht en we hebben een gezamenlijke opslag. Vroeger bewerkten we allemaal onze eigen akker, tegenwoordig hebben we ook een gemeenschappelijke akker die we met elkaar bewerken. Het geeft ons vreugde én een hogere opbrengst.”

Schillen en drogen
De leden van de landbouwgroep schillen vanmorgen vrolijk verse cassaveknollen. Ze snijden, kletsen en zingen. ”Deze cassavesoort is lekker hoor”, lacht boerin Onesta terwijl ze op een knol kauwt. “Het is veredelde cassave. Ze smaken goed en zijn gemakkelijk te verwerken. Van de opbrengst kan ik schoolspullen aanschaffen voor mijn drie kinderen. Ze kunnen nu naar school!’’

De berg ongeschilde cassave slinkt snel. Geschilde exemplaren worden in een teil water gewassen. “Vroeger moesten we onze cassave wel twee tot drie dagen laten weken in water voordat we ze konden verwerken”, legt Regina uit. “Bij deze cassavesoort is dat niet nodig. Bovendien kunnen we deze veredelde cassavesoort elk jaar verbouwen en oogsten, terwijl we vroeger maar eenmaal per twee jaar opbrengst hadden van ons cassaveveld. ZOA wees ons op verbeterd pootgoed, we kregen advies hoe we de knollen het beste kunnen verbouwen en we konden gezamenlijk gereedschap aanschaffen.

Sneller
De gewassen cassaveknollen worden met hulp van een machine in plakken geschaafd en op een zeil te drogen gelegd in de hete zon. “Dat deden we vroeger allemaal met de hand”, lacht Onesta. “Het gaat nu zoveel sneller.” Regina vult haar aan: “De gedroogde cassave verwerken we vervolgens tot meel. Ook dat deden we vroeger met de hand door de knollen fijn te stampen. Nu doet de meelmachine het zware werk. Cassavemeel gebruiken we in Zuid-Soedan op veel verschillende manieren: gebakken of gekookt. Bovendien eten we het blad van de cassaveplant als groente, dat is echt heerlijk.”

Sparen
“Het is best lastig leiding te geven aan de landbouwgroep, vooral bij de start van het project”, vertelt Regina. “In het begin moesten we veel werk verzetten zonder dat het ons iets opleverde. Alle activiteiten moesten worden opgestart en er was nog geen oogst. Maar op dit moment maken we zelfs plannen om uit te breiden. We sparen voor een machine waarmee we mango’s kunnen verwerken. Met zo’n machine kunnen we olie uit kleine vruchten halen, en met die olie kunnen we koken. Bovendien kunnen we de olie verwerken tot zeep”

Verbeterd
“Onze voedselsituatie is sterk verbeterd”, vertelt Regina. “Vroeger moesten we op de markt dure cassave kopen als onze eigen knollen op waren. Nu slaan we cassave op voor eigen gebruik. Cassave die we zelf niet nodig hebben, verkopen we op de markt als de prijzen gunstig zijn.” Het succes van de boerengroep werkt aanstekelijk en zorgt voor navolging in de buurt. De samenwerking die zo tussen boeren tot stand komt, is een veelbelovend begin van sociaal en economisch herstel.

============================================

ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict, en is werkzaam in vijftien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Meer verhalen over hulpverlening aan vluchtelingen vindt u in het boekje ‘Hoopvolle verhalen’, te bestellen via hoopvoorvluchtelingen.nl
Helpt u mee? NL46 INGB 0000 0005 50. Klik hier voor meer informatie !


Reageren