#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Christenvervolging

Open Doors geschokt maar niet verrast

Op de derde dag na de aanslag op de kerk in Saint-Etienne du Rouvray, waarbij priester Jacques Hamel (foto) op gruwelijke wijze werd vermoord, stelt Ruud Kraan, directeur Open Doors Nederland: “Ik ben geschokt, maar niet verrast. Wel maak ik me zorgen over het effect op onze samenleving, en in het bijzonder op onze kerken en onszelf als gelovigen.”

Kraan: “Deze aanslag is afschuwelijk en met ons gebed leven we mee met de nabestaanden, de parochianen en de lokale bevolking. Ik hield al lange tijd rekening met een eerste aanslag direct gericht op kerken en/of christenen. We mogen deze aanslag op de priester en de kerk beslist ook niet isoleren van andere aanslagen in Frankrijk of andere Westerse landen. Organisaties als Islamitische Staat (IS) zien alles wat de westerse wereld vertegenwoordigd als afkomstig uit een christelijke bron. Waar wij in onze samenleving, mede onder invloed van de secularisatie, geloof niet als een collectieve factor in de samenleving zien, doet IS dat wel.”

“Mijn Franse collega-directeur schreef: ‘Alle aanslagen in Frankrijk in de afgelopen tijd zijn in zekere zin aanslagen tegen christenen, omdat Frankrijk wordt gezien als een christelijke natie. De aanslag in november in Parijs was een aanslag tegen de ‘kruisvaarders’.”

Christenvervolging wereldwijd
“Wat er nu in Frankrijk gebeurt, bekijkt Open Doors tegen de achtergrond van christenvervolging wereldwijd”, vervolgt Ruud. “Aanslagen op kerken; het vermoorden van geestelijke leiders; het zaaien van angst; het ontwrichten van de samenleving. Ze maken allemaal deel uit van de ‘strategie’ achter christenvervolging in alle delen van de wereld. In 2015 zijn er aanslagen á la Frankrijk gepleegd op 2400 kerken. Vorig jaar zijn meer dan 7000 christenen om hun geloof vermoord.”

“En ook in de afgelopen weken gebeurde in Egypte wat vergelijkbaar is met de aanslag in Frankrijk: op 30 juni werd priester Raphael Moussa (46) vanuit een taxi met vier kogels door zijn hoofd doodgeschoten. Op 17 juli werd een 27-jarige priester om het leven gebracht met messteken.”

Hoe kunnen we omgaan met wat er nu gebeurt?
“Het is logisch dat dit ons aangrijpt. Het komt steeds dichterbij. De menselijke reactie is vechten, vluchten of verstijven. Daarachter schuilen de menselijke emoties van boosheid, angst en verlamming”, aldus Ruud Kraan. “Mijn Australische collega citeerde Jacobus 1 vers 19 dat eindigt met dat we ‘traag moeten zijn in het kwaad worden’ en vers 20: “Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.”

Kraan: “In landen als Egypte, Nigeria, Irak en India staat de kerk dagelijks onder druk. Toch blijven mensen daar naar de kerk gaan, zij het alert en op hun hoede.” In Nederland richt Open Doors zich tot de kerk en de gelovigen middels de Wees-wakker!-campagne. Een van de hoofdboodschappen is: wees niet bang of boos.

De campagne bevat 5 kernelementen: 1) Wees wakker, wees alert, let goed op 2) Weet wat er gebeurt – sluit je ogen niet voor wat gaande is, 3) Word niet bang of boos – laat je niet leiden door verkeerde emoties, 4) Weet wat de Bijbel hierover zegt – lees je Bijbel en doe wat Gods Woord je aanraadt, niet wat je zelf als eerste zou willen doen, en 5) Wees betrokken bij de vervolgde kerk – sta biddend en bemoedigend rondom je broers en zussen die verdrukt en vervolgd worden.”

Ruud Kraan: “Ik bid dat we moed houden, opdat we niet naar binnen gekeerd raken om onze eigen veiligheid te zoeken. Maar dat we ons, net als de vervolgde kerk doet, richten op onze roeping om het Evangelie te verkondigen en zoutend zout in de samenleving te zijn. Dat we er zijn voor wie ons nodig hebben, en dat we onze vijanden liefhebben zoals Jezus ons leerde.”

Reageren


Theo Bert

01-08-2016 03:19
Iedere moord, iedere terreuraanslag geïnspireerd door de islam is een aanklacht tegen Alah.
Maar de Paus wil dat niet zeggen, ondanks dat vele moorden op katholieke christenen geinspireerd zijn door de islam.
De islam dult geen kritiek. Die waarheid is schrikbarend.
De drijfveer van de islam is de zucht naar macht. Met alle, veelal boosaardige middelen streeft de islam naar de wereld heerschappij.
Vluchtelingen als pressiemiddel voor schaamteloze poltieke chantage is tekenend voor deze religie. Europa wordt toch wakker!
youtube.com/watch?v=UNi_MeBgNsM

Kraan besluit het betoog met:dat we onze vijanden liefhebben zoals Jezus ons leerde.” Dat is waar, maar is dit op het juiste moment gezegd?
De vijandschap van de islam is duidelijk. Leiders van de volgelingen van Mohammed spreken oorlogszuchtige taal van vernietiging tegen Joden en christenen.
De terreuraanslagen lijken op schermutselingen die aan een oorlog vaak vooraf gaan.
Het is gemakkelijker weg te kijken van deze bittere realiteit. Dat was ook de politiek bij het voorspel van de tweede wereld oorlog.
Jezus zegt tegen Pilatus, die recht moet spreken over Hem, dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, als dat wel het geval was zouden zijn soldaten voor Hem gestreden hebben.(joh.18:36)
Het zeggen is: wie de vrede wil dienen , moet zich voorbereiden op de oorlog.

Ernst van Olffen

31-07-2016 10:06
Mattheüs 10: 22
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden."

Herman

29-07-2016 02:40
We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Satan gaat in deze tijd rond als een briesende leeuw ziende wij hij kan verslinden. De gemeente moet wakker zijn door in de geestelijke wereld de strijd aan te binden met de door God geven wapens (Efeze 6)

Josef

29-07-2016 10:14
Deze aanslagen gebeuren met goedvinden van onze voor God spelende Europese en Wereldwijde regeringen want zij zijn degenen die deze ideologie omarmen en beschermen, en tegen elke waarschuwing in hun verdorven plannen doorvoeren.