#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Bijbelse beloften

Waarheid

Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:31,32

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6

Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

En verder: Psalm 51:8, Jesaja 45:19, Zacharia 8:16, Johannes 4:23, 1 Corinthiërs 13:6, Efeziërs 4:15, Efeziërs 6:14, 1 Timótheüs 2:4, 1 Timótheüs 3:15, 2 Timótheüs 2:15, 1 Petrus 1:22,23.


Reageren