#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Boek-muziek-film

Preken

Als er één ding iets is dat de bekende Amerikaanse predikant Tim Keller goed kan is dat het evangelie overbrengen aan een sceptische en moderne doelgroep. ‘In alle redelijkheid’, zijn meest bekende boek, is daar een krachtig voorbeeld van. Om predikanten en een ieder die Bijbels onderwijst toe te rusten, heeft Keller zijn nieuwe boek ‘Preken’ geschreven. Ik ga zelf een aantal keren per jaar voor in kerkdiensten en ik was zeer benieuwd naar dit nieuwe boek.

Recensie: Jacco Stijkel
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Net als zijn vorige boek ‘Bidden’ behoort ook ‘Preken’ tot Kellers indrukwekkendste werk. De kracht van ‘Preken’ zit in de combinatie van een uitstekende analyse van de cultuur en praktische handvatten voor een goede preek. Het boek is ingedeeld in drie delen: ‘dienstbaar aan het Woord’, ‘de mensen bereiken’ en ‘door de kracht van de Geest’. Dit boek is met nadruk geen handboek geworden over hoe je een preek moet schrijven, maar dient veel meer ter opbouw en inspiratie. Keller legt de nadruk op voluit Bijbels en Christocentrisch te preken. Gods genade en zijn verlossend werk in het sterven en de opstanding van Jezus Christus staan centraal. Mensen moeten gered worden.

Predikers moeten voortdurend deze boodschap brengen. Maar dan wel goed in beeld hebben aan wie zij deze boodschap vertellen. Dat vraagt om kennis van de specifieke cultuur. Keller heeft het vooral over de Amerikaanse context, maar veel van wat hij schrijft is voor Nederland heel herkenbaar. Hij spoort mij aan om niet alleen de Bijbel goed te kennen, maar ook om goed te weten waar een sceptische doelgroep mee bezig is en waar zij in geloven. Het gaat er dan vervolgens niet alleen om om een verbinding te leggen tussen de Bijbelse waarheid en het verhaal van de cultuur of om dit verhaal onder kritiek te stellen, maar juist om te laten zien dat Jezus de enige waarheid en oplossing is. Keller doet dat op zo’n manier, dat het mij inspireert voor mijn preekvoorbereiding. Het gaat er niet om dat je iemand de juiste kennis meegeeft, hoe belangrijk ook. Maar het belangrijkste is dat iemand in zijn of haar hart wordt geraakt en verandert.

In dit boek put Keller meer dan ooit uit zijn ruime ervaring als predikant. Dat maakt dat het boek een persoonlijke toon heeft. Het boek is uitstekend leesbaar, dat komt ook doordat Keller het technische werk en zijn verantwoording in een uitgebreid notenapparaat van ruim zeventig pagina’s heeft verwerkt. Ook heeft Keller een handleiding ‘een verklarende preek schrijven’ bij het boek gevoegd, zodat de lezer die dat wil van zijn preekmethode gebruik kan maken.

Wat boven elke voorbereiding en methode uitstijgt, is dat de predikant aangesloten is op de bron zelf. In een kort en mooi hoofdstuk besluit Keller zijn betoog dat een predikant leeg en zwak van zichzelf is en gevuld moet worden met de Geest. Hiermee legt Keller de juiste prioriteiten.
Kortom, ik vind ‘Preken’ vooral een inspirerend boek. Het boek helpt je om stevig na te denken over preken, je voorbereiding en je doelgroep. Vooral in een tijd waar mensen sceptisch staan tegenover het geloof. En dan gaat het niet alleen om niet-christenen, maar ook over gelovigen want die zijn net zo goed beïnvloed door de cultuur en de tijdsgeest.

Preken
Geloof overbrengen in een sceptische tijd
Tim Keller
ISBN: 9789051945492
336 pagina's
Uitgeverij Van Wijnen
Prijs: € 19,95


Reageren