#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Bijbelse beloften

Vrede op aarde

Hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde. Zacharia 9:10b

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matthéüs 5:9

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Lucas 2:14

En verder: Numeri 6:26, Psalm 34:15, Psalm 85:10,11, Psalm 122:6, 1 Corinthiërs 14:33.


Reageren