#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

092 Imams in actie tegen huiselijk geweld in VK

In het Verenigd Koninkrijk probeert het initiatief ‘Imams tegen huiselijk geweld’ het probleem van vrouwen die mishandeld worden aan te pakken. Het probleem van huiselijk geweld is groot in het VK, zowel binnen als buiten de moslimgemeenschap. Een op de vier vrouwen loopt in haar leven kans om hiermee geconfronteerd te worden en gemiddeld behandeld de politie in het Verenigd Koninkrijk iedere minuut een oproep in verband met huiselijk geweld. Naar schatting wordt hooguit 35 procent van de gevallen ook daadwerkelijk gemeld. De angst om de eer van de familie in gevaar te brengen en het stigma dat aan huiselijk geweld kleeft, zijn de grootste redenen waarom het binnen de moslimgemeenschap meestal verzwegen wordt.

Uw mening: 092-Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld!

Shaista Gohir, een van de initiatiefneemsters, vertelde aan de zender Al Jazeera dat men verbaasd was over de diversiteit van de oproepen. Het ging in de gesprekken zeker niet alleen over huiselijk geweld, maar ook over zaken als gedwongen huwelijken en verslaving. Ook werd duidelijk dat de godsdienst dikwijls door de misbruiker werd ingeroepen als rechtvaardiging van het geweld. Een kritiek punt was wel dat religie en cultuur niet werden gescheiden, maar volgens Gohir is het onmogelijk om de twee te scheiden: “Als mensen religie en cultuur uit elkaar willen halen, zijn ze niet realistisch. In theorie kan het misschien, maar in de werkelijkheid moet je kijken naar de ervaringen van de moslimvrouwen. Wanneer mannen het leven, de gedachten en het lichaam van een vrouw of een meisje willen beheersen, zullen ze elk argument gebruiken … en religie is dan een machtig wapen”.

De ‘imams tegen huiselijk geweld’ proberen iets aan het probleem te doen. Het initiatief werd opgezet om de mensen bewust te maken van het gevaar van huiselijk geweld, maar ook om de stereotypen op dit vlak te ontkrachten. De imams richten zich rechtstreeks tot de daders. Abdullah Hasan, medeoprichter van de organisatie, is ervan overtuigd dat dit geweld in alle gemeenschappen voorkomt en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.

“Er zijn veel misvattingen rond islam en huiselijk geweld. Niet-moslims denken vaak dat de islam dit soort geweld goed praat, maar dat is niet zo. Wij proberen de mensen in de moslimgemeenschap bewust te maken van de problematiek en de mannen bij te brengen dat geweld en misbruik in geen enkel geval geaccepteerd mogen worden”. De imams vertellen onder andere in hun vrijdagse preken dat Mohammed nooit geweld gebruikte tegen zijn vrouwen en dat moslims daarom nooit huiselijk geweld mogen gebruiken.

“Het feit is dat huiselijk geweld een plaag is in de samenleving. Het is een mentale en sociale ziekte die de hele samenleving aantast en we willen onze invloed gebruiken om onze gemeenschap aan te spreken. De islam is niet het probleem; het zijn de daders die alles zullen aangrijpen om hun daden te rechtvaardigen”.

Reageren


Herman

23-08-2016 04:24
Koran Sura (Hoofdstuk 4 AL-NISA - De vrouwen)
vers 34 (soms 38)
'De mannen zijn opzichters over de vrouwen ....
Maar zij van wie gij opstandigheid vreest vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar.
Maar indien zij u gehoorzaam worden, zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen.
.....'