#Tb 15 euro gift
Enquête: 050-Zijn wij toe aan een verzoening van rooms-katholiek tot evangelisch? Ja Nee

Uw mening

075 Dit is (ook) de islam!

Als je het gedachtengoed van de Islam beter wilt begrijpen, luister dan naar deze leraar van de Islam. Helaas is de video alleen beschikbaar in het Engels.

Uw mening: 075-Is de islam per definitie gewelddadig?

Reageren


Theo Bert

12-08-2016 09:59

Het islamitische religieuze systeem is onder verdenking van aanzetten tot moord. De salafistische boodschap om de opdrachten van de Koran letterlijk uit te voeren lijkt vergelijkbaar met een posthypnotische opdracht.
(The posthypnoticorder is an order (suggestion) the hypnotist has planted in the client's subconscious. It is triggered by a certain sign or signal from thehypnotist. These signs can vary and are, of course, adjusted to different circumstances.)De posthypnotischeopdracht is een opdracht ( suggestie ) van de hypnotiseur die hij heeft geplant in onderbewustzijn van de cliënt. Het wordt geactiveerd door een bepaald teken of signaal van de hypnotiseur. Deze hypnose-opdrachten kunnen variëren en worden uiteraard aangepast aan verschillende omstandigheden

Preken van imams, die de opdracht van de Koran vertolken, werken als een posthypnotische trigger. Zo lopen moslims gevaar of zij nu meer en minder ontwikkeling hebben, te worden aangegrepen en te veranderen tot psychopathisch moordenaar.

De weg naar het moslimparadijs voert voor de jihadist via deze moordpartijen.

Het motief is om tot verlossing te komen. Waar moet een mens heen als hij zich met zonden beladen weet? De jihad zo leert de Koran is de zekere weg tot verlossing. Wat een vreselijke leugen. Wat een verschrikkelijke misleiding. Daarom wordt het kruis in de islam ontkend. Daarom worden christenen gehaat, vervolgd en vermoord. Zodra een moslim weet dat alleen Jezus verlost is de ban verbroken. Dan begrijpt hij hoezeer hij bedrogen is.

De angst die dit mateloze geweld te weeg brengt veroorzaakt stromen vluchtelingen. De oorzaak van het geweld ligt in het islamitische geloof.
Ieder bericht van het doden van mensen, joden, christenen of moslims door jihadisten is een aanklacht tegen de islam. De Jihadist zoekt de dood en wil vaak zoveel mogelijk onschuldige mensen doden. Dat is de invulling van zijn martelaarschap.
De islam zoals in de Koran verwoord, geeft vorm aan de identiteit van haar gelovigen.
Het gevolg lijkt dat moslims, die deze gruwelijke kant van de islam ontdekken, meer open staan voor het evangelie van Jezus Christus.

Jezus, in het Hebreeuws Yeshoea, betekent van God is het heil, God redt. Jezus maakt zijn naam waar.