#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

Marketing om Gods rijk te vestigen?

Gangbare business- en marketingprincipes toepassen op het Bijbelse zendingsbevel, om dat eindelijk goed uit te voeren. Kim ten Berghe, zendelinge in Azië, heeft er kennelijk niets mee, maar werd met die strategie geconfronteerd op een ‘Call2all’ conferentie, waarvan overal in de wereld edities worden georganiseerd door Campus Crusade for Christ en Jeugd met een Opdracht. Men ontvouwt er een plan om via sleutelfiguren in de maatschappij (die worden bekeerd) hele volken te ‘beïnvloeden’ en te transformeren tot een vredige samenleving. Als de klus is geklaard kan Christus wederkeren.

Eigenlijk hoeft het dan niet meer, zegt Kim ten Berghe in Het Zoeklicht. Zij heeft evidente kritiek op wat tijdens de conferenties wordt betoogd, waar men ‘Uw koninkrijk kome’ kennelijk afhankelijk maakt van menselijke inspanningen. Verontrustende elementen zijn er op zulke conferenties, vindt Ten Berghe. Al beseft zij wel dat de organisatoren graag doen wat in de Bijbel staat en het beste met de wereld voor hebben. Maar dat men op aarde barmhartigheid en gerechtigheid voor elkaar krijgt, staat niet in de Bijbel, constateert de missiologe. “Van pessimisme had een van de sprekers echter geen last. We moesten allemaal met onze handen in de lucht gaan staan en bidden: ‘Uw koninkrijk kome’. En dan moesten wij het koninkrijk naar beneden trekken als een soort geestelijke gymnastiek oefening.”

‘Sferen’
Alsof het werkelijk allemaal van de mens afhangt, zegt de auteur. Zij zag diverse sprekers optreden die allemaal toespraken hielden over de ‘sferen’ waarin christenen verandering moesten brengen, zoals: politiek, onderwijs, economie, religie, kunst en entertainment, gezin en media. De zogenoemde Seven Mountain theologie, die volgens haar in diverse gedaanten (zoals de Kingdom Now leer) al enkele decennia de ronde doet. “Het samenbindende idee is dat we moeten zorgen dat christenen in elk van deze sferen van de maatschappij mensen aan de top krijgen, zodat het koninkrijk van God zoetjes aan de boel gaan overnemen.”

Op die manier worden volgens de strategen volken getransformeerd, Maar Ten Berghe bestrijdt dat die transformatie onderdeel is van het zendingsbevel en men niet alleen het evangelie moet verkondigen, maar ook volken op aarde in diverse ‘sferen’ beïnvloeden, zodat natiën gaan functioneren naar de principes van Gods koninkrijk, zoals de strategen leren. Het lijkt er op of men met strategieën en meerjarenplannen de Geest wil regisseren, waardoor het op de conferentie dan ook wemelde van cijfers, methoden en doelgroepen.

Ten Berghe: “De Bijbel leert nergens dat wij op een gegeven moment het koninkrijk van God zo ver naar beneden hebben getrokken, dat de wederkomst nog maar een laatste stapje is. Er wordt gesproken over chaos, oordeel, geloofsafval, onrecht en geweld in deze laatste dagen. Christenen zullen niet aan de toppen van de maatschappij staan, maar vaak verdrukking lijden. Christus zal aan al dit onrecht een einde maken en Zijn koninkrijk zal dan openbaar worden. Tot die tijd is het vaak verborgen, ongrijpbaar.”


Reageren