#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

‘Criminaliteit iets anders dan zonde’

Zonde is absoluut niet hetzelfde als criminaliteit. Dat vertelt Nathaniël Flach (foto) nog maar eens in de Nieuwsbrief van de Pinkster Bijbelschool Brazilië, de door zijn schoonvader Henk de Cock gestichte school, waar hij zelf Hamartiologie (leer over zonde) doceert. Sommigen denken dat de twee begrippen synoniem zijn, zegt hij. Om vervolgens uit te leggen dan criminaliteit overtreden van door mensen gemaakte wetten is. “Maar we weten dat alle mensen, of zij nu achter de tralies zitten of niet, allemaal inbegrepen zijn onder de zonde. Wat dat betreft maakt God geen verschil tussen gevaarlijke misdadigers en mensen die stiekem doen wat zij niet mogen.”

Volgens de Bijbel is zonde overtreding van Gods wet, legt Flach uit. Wegens zijn vlees komt de mens in opstand tegen zijn Maker. Alleen in Christus is er verzoening, maar mensen proberen vaak te leven in overeenstemming met hun eigen gemaakte wetten. De auteur benadrukt dat zolang ieder leeft volgens eigen morele maatstaven de wereld door wetteloosheid zal worden beheerst.

De prediking van het evangelie is niet die van een uiterlijke heiligheid of heiligmaking door opgelegde wetten. “En vooral geen vroom gedoe, in de zin dat je je beter voor moet doen dan je in werkelijkheid bent.”

Heiligheid, zegt hij, is niet alleen de afwezigheid van bepaalde zonden in het leven. Dat betekent niet dat men nalatig moet zijn in het afleggen van zonden, maar waar mensen proberen zichzelf te heiligen, leidt het evangelie naar een andere weg, toebereid door Jezus. Flach wijst er op dat satan nog niet is geketend en de wereld in zijn greep houdt. “Vanaf het begin is ongeloof de grote valstrik van de duivel geweest. Zodra men hierin terecht komt, wordt het hart overheerst door opstand tegen God. De duivel spreekt altijd Gods Woord tegen en verdraait de boodschap van de Bijbel.”

Satan is nier met vakantie, zegt Flach en actief in de geestelijke wereld, wat valse leringen, religies en afgoderij tot gevolg heeft. “Door in Jezus te zijn rekenen wij af met het verleden en doorbreken we verouderde tradities (…).We zijn overwinnaars door Zijn gehoorzaamheid, reinheid en totale toewijding aan de Vader.”

Reageren


fokko

16-08-2016 09:00
We zijn overwinnaars door Zijn gehoorzaamheid, reinheid en totale toewijding aan de Vader.”
Daar zeg ik Amen op