#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Gebed voor studenten bij start academisch jaar

In samenwerking met IFES, Navigators, Agapè en VPE-studentenwerk roept MissieNederland kerken op om op zondag 28 augustus te bidden voor studenten. Dorina Nauta, relatiemanager Jeugd & Discipelschap bij MissieNederland: “De studententijd is een heel cruciale fase waarin jongeren belangrijke keuze maken. Laten we als kerken voor ze op de bres staan.”

Met de gebedsoproep willen de organisaties kerken bewust maken van de bijzondere fase waar studenten doorheen gaan en stimuleren om ‘hun’ jongeren niet uit het oog te verliezen. Dorina Nauta: “Er ligt voor een de kerk een pastorale taak in deze turbulente fase. De kerk zou bij uitstek een veilige haven moeten zijn, waar ze betrokken zijn, gezien worden én hun vragen mogen stellen. Hoewel het niet altijd eenvoudig is om contact te houden, zijn er wel mogelijkheden. Inventariseer welke studenten in de gemeente studeren in een andere stad en zend ze uit als getuige van het evangelie. Probeer bijvoorbeeld via sociale media contact te houden. Bid regelmatig voor ze. Een gemeente in een studentenstad heeft een uitgelezen kans om studenten gastvrij te ontvangen. Ook kunnen gemeenteleden aanbieden om mentor te zijn voor een student die ze kennen.”

Via www.missienederland.nl/biddenvoorstudenten kunnen kerken concrete gebedspunten, een filmpje, een preekschets, twee profielschetsen van studenten en een achtergrondartikel downloaden.


Reageren