#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

097: Bij ongeneeslijke ziekten is euthanasie toegestaan!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

06-03-2019 06:29
Beste Martin Dek en Anoniem, ik deel uw mening over een waardig levenseinde.

Wij, mijn vrouw en ik bespraken met onze huisarts en anesthesist deze zaken toen ik voor Prostaatkanker geopereerd moest worden. Hun antwoord was: Zet uw wensen duidelijk op papier en wij zullen uw wensen respecteren.

Ik schreef onderstaande brief die u ook zou kunnen helpen om uw wensen over een waardig levenseinde op schrift te stellen:

Aan Dr. Naam... huisarts te...Plaatsnaam.

WILSVERKLARING Van: ...Naam

Geachte Dokter,

Hierbij wil wij u meedelen dat wanneer wij ooit in een toestand geraken waarbij wij in een Uitzichtloze lichamelijke toestand verkeren, waarbij een menselijk volwaardig bestaan niet meer mogelijk is, wilt u dan alstublieft Elke Onnodige Behandeling Staken die ons aardse bestaan Onnodig [!!!] Rekt.

Wel een effectieve Pijnbestrijding, dat Wel!!!

Laat ons rustig sterven en heengaan naar de plaats die de God van Israël voor ons bereidt heeft...Het Paradijs. Openbaring 21 en 22.

Wij wensen Geen Reanimatie, en ook Geen Levensverlengende Middelen wanneer die alleen maar ons Lijden Verlengen.

Wij zijn TEGEN actieve Euthanasie, maar wel voor goede Stervensbegeleiding/Pijnbestrijding van een Arts.

Ons leven is in Gods hand, en wij zijn Niet Bang om te sterven als die dag aanbreekt, want Jeshua, de Zoon van God, in wie wij Geloven heeft gezegd:

Ik Ben de opstanding en het leven. ( Johannes 11 ) En op een andere plaats zegt Jeshua de Messias: (Johannes 8)

Wie Mijn Woord bewaard heeft zal in Eeuwigheid de dood
Niet zien...en verder: Ik Leef en gij zult leven. ( Johannes 14 )

Als die dag komt en het zover is dat onze toestand als zeer Kritiek wordt omschreven, geeft u ons dan Alstublieft alleen die zorg (eventueel Pijnstillers, cq. Sedatie ) die gepast zijn bij een menswaardig heengaan.

Wij willen GEEN organen afstaan op Bijbelse gronden:

1 THESSALONICENZEN 5:23...En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en Geheel uw Geest, Ziel en Lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus de Messias blijken in Allen Dele Onberispelijk Bewaard Te Blijven.

WIJ willen Niet Gecremeerd worden!!! WEL BEGRAVEN!!!

Ik vertrouw erop dat wij u met deze informatie van dienst zijn geweest.

Een hartelijke groet….Naam.

SOLI DEO GLORIA.

Getekend te ...December Jaartal....Naam
Getekend te... December Jaartal...Naam

Getekend door Arts. Enz.

Onze kinderen weten dit ook...U nu ook.

Doe er uw voordeel mee. Shalom. Bastiaan.

Marten Dek

06-03-2019 04:45
Bianca is voor, maar is God ook voor.????
God bepaalt en niet wij.
Zelf je leven beëindigen, of erger het anderen laten doen, is een ander opschepen met moord.
Anoniem, jammer dat zij niet bij machte was om de zin van de moeder door te zetten.
Ik wil bij ernstig letsel niet gereanimeerd worden.
Ik geloof God en Jezus voor 100% en weet dat Hij mij zal beschermen.
Daarom luister ik ook naar Jezus en doe Gods Geboden.
Geen Negen en de zondag van Rome, maar Negen en de Sabbat van God. Dus Tien.
Mattheus 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Daar zou uitdaging eens meer aandacht aan moeten besteden.
Maar helaas, 2 Thessalonica 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, de leugen van de zondag en de valse dag van de opstanding.
2 nachten ????
Mattheus 12:40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Hoe lang blijven wij de Waarheid achterhouden.
Gr. Marten Dek . nl

Bianca

28-08-2017 12:50
Ik ben ook voor euthanasie. Zeker als mensen al heel hun leven hebben kenbaar gemaakt dat ze geen kasplantje of kwijlplantje willen zijn. Mijn oma en opa hebben dit altijd bespreekbaar gemaakt. En doordat dit onderwerp van tijd tot tijd terug kwam. Wist iedereen in onze familie wat te doen toen ze aan de beademing eindigde. En werd hun wens gelukkig gerespecteerd. Ook omdat iedereen in onze familie wist wat ze wilde.
Ook vind ik dat mensen in psychische nood die mogelijkheid moeten hebben. Iedereen zou daar zelf over moeten mogen beslissen.

Anoniem

18-08-2016 12:07
Mijn moeder heeft mij gezegd, toen zij op hoge leeftijd was, "Denk er aan, wanneer mijn tijd gekomen is wil ik geen levens verlengende handelingen. Ik weet waar ik heen ga"
Met bloed in haar longen werd zij opgenomen en was in grote benauwdheid. Een arts zei dat ze haar met een spoedoperatie wilden helpen. Toen ik haar wens door gaf, was zijn reactie:" Dus u wilt uw moeder in haar bloed laten stikken?" Daarop is zij geopereerd. Het heeft niet mogen baten. Toen ze bij kwam kon ze niet praten. slechts met haar ogen knipperen. Het werd een langdurig sterfbed. Als een nachtkaars die opbrandt verliet haar het leven. Achteraf bleek dat op haar leeftijd was de kans miniem dat zij die operatie zou overleven. Ik wens dat u nooit voor zo'n ellendige keuze komt te staan.